Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

09.12.2020

I Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Relacja

4 grudnia br. odbył się I Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Medycznej.

19 prelegentów podzieliło się ze społecznością UM swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi ze standardami nauczania, przyznawaniem punktów ECTS, tworzeniem i aktualizacją sylabusów oraz refleksjami na temat akredytacji PKA, hospitacjami zajęć, egzaminami flagowymi ale także etyką i profesjonalizmem oraz psychospołecznymi aspektami w kształceniu.

Mieliśmy także okazję zapoznać się z informacjami na temat bieżących działań w zakresie organizacji jakości kształcenia, funkcjonowania Biura Karier oraz krótką reklamą czasopisma BLASK.

Nie zabrakło również głosu studentów, którzy zaprezentowali wyniki ankiety na temat jakości kształcenia.

Dla wszystkich z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu, zamieszczamy film z jego nagraniem.

Kalendarz

Czerwiec 2023