Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

21.12.2021

Spotkanie Koordynatorów programu „Open To. Program Świadomego Absolwenta”

W dniu 17 grudnia 2021 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się Spotkanie Koordynatorów programu „Open to. Program Świadomego Absolwenta”.

 

Pierwsza część spotkania miała na celu zaprezentowanie działań merytorycznych i promocyjnych zrealizowanych przez poszczególne wydziały i kierunki w okresie od października do grudnia 2021 roku. Koordynatorzy aktywnie uczestniczyli w procesie tworzenia wsparcia merytorycznego i tutoringowego Programu. Wspierali promocję Programu, przekazując studentom jego główne założenia oraz misję. Dzięki podjętym wspólnie działaniom Program cieszy się dużym zainteresowaniem, które obrazuje liczba zapisanych uczestników – obecnie ponad 160 osób.

 

Druga część spotkania była zorientowana na dyskusje dotyczącą najbliższych planów dotyczących realizacji Programu. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem przedstawiali swoje wnioski i propozycje mające na celu ciągły rozwój i ulepszanie podjętych w ramach Programu działań.

 

Spotkanie, dzięki dużej aktywności uczestników, zaowocowało inspirującymi pomysłami i rozwiązaniami, które z pewnością uczynią program żywym odzwierciedleniem jego misji.

 

Serdecznie dziękujemy Koordynatorom i Organizatorom

Kalendarz

Czerwiec 2023