Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy przedmiotów-I stopień biomedycyna 2020 - 2024

Moduł/Przedmiot Koordynator Jednostka Telefon Adres e-mail
Chemia ogólna dr n.med. Anna Horecka Katedra i Zakład Chemii Medycznej 81 448 6190 anna.horecka@umlub.pl
Chemia w biomedycynie dr n.med. Anna Horecka Katedra i Zakład Chemii Medycznej 81 448 6190 anna.horecka@umlub.pl
Chemia bioorganiczna prof.dr hab.n.farm. Dariusz Matosiuk Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

81 448 7270

81 448 7272

darek.matosiuk@umlub.pl
Regulacje prawne w badaniach biomedycznych dr Elżbieta Szacoń Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

81 448 7270

81 448 7272

elzbieta.szacon@umlub.pl
Analiza chemiczna biocząsteczek prof.dr hab.n.farm. Dariusz Matosiuk Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

81 448 7270

81 448 7272

darek.matosiuk@umlub.pl
Budowa i właściwości biocząsteczek prof.dr hab.n.farm. Dariusz Matosiuk Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

81 448 7270

81 448 7272

darek.matosiuk@umlub.pl
Anatomia czynnościowa dr n. farm. Joanna Kozak Zakład Anatomii Prawidłowej 81 448 6024 joanna.kozak@umlub.pl
Anatomia i fizjologia biomedyczna dr n. farm. Joanna Kozak Zakład Anatomii Prawidłowej 81 448 6024 joanna.kozak@umlub.pl
Informacja naukowa dr Anastazja Śniechowska-Karpińska Biblioteka Główna UM 81 448 5800 anastazjasniechowskakarpinska@umlub.pl
Język angielski dr Anna Podlewska Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 81 448 6220 annapodlewska@umlub.pl
Biologia komórki dr Beata Cichacz-Kwiatkowska Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej 81 448 6159 beata.cichacz-kwiatkowska@umlub.pl
Histologia dr Beata Cichacz-Kwiatkowska Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej 81 448 6159 beata.cichacz-kwiatkowska@umlub.pl
Cytofizjologia doświadczalna dr Beata Cichacz-Kwiatkowska Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej 81 448 6159 beata.cichacz-kwiatkowska@umlub.pl
Histologia doświadczalna dr Beata Cichacz-Kwiatkowska Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej 81 448 6159 beata.cichacz-kwiatkowska@umlub.pl
Biologia molekularna dr Grażyna Stasiak Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 grazynastasiak@umlub.pl
Redakcja prac naukowych dr Katarzyna Skórka Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 katarzyna.skorka@umlub.pl
Praktyczna komunikacja naukowa dr Katarzyna Skórka Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 katarzyna.skorka@umlub.pl
Immunobiologia dr Katarzyna Skórka Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 katarzyna.skorka@umlub.pl
Molekularna onkologia medyczna dr Grażyna Stasiak Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej/Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6630 grazynastasiak@umlub.pl
Zasady rozpoznawania i leczenia chorób dr Paweł Kiciński Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 pawel.kicinski@umlub.pl
Certyfikacja w biomedycynie dr hab. Paulina Własiuk Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 paulina.wlasiuk@umlub.pl
Marketing dr Katarzyna Skórka Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 katarzyna.skorka@umlub.pl
Metodyka badań klinicznych dr Grażyna Stasiak Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 grazynastasiak@umlub.pl
Immunobiologia nowotworów i chorób zakaźnych dr hab. Paulina Własiuk Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 paulina.wlasiuk@umlub.pl
Projektowanie badań klinicznych dr Norbert Grząśko Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 norbert.grzasko@umlub.pl
Nowoczesne metody diagnostyki i terapii dr Paweł Kiciński Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 pawel.kicinski@umlub.pl
Doradztwo medyczne w przemyśle farmaceutycznym dr Grażyna Stasiak Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 grazynastasiak@umlub.pl
Psychologia Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud Zakład Psychologii Klinicznej 81 724 4327 alicja.nasilowska-barud@umlub.pl
Etyka badań naukowych Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud Zakład Psychologii Klinicznej 81 724 4327 alicja.nasilowska-barud@umlub.pl
Filozofia Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud Zakład Psychologii Klinicznej 81 724 4327 alicja.nasilowska-barud@umlub.pl
Elementy ekonomii i zarządzania w biomedycynie dr n.med. Piotr Dreher Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 81 448 6386 piotr.dreher@umlub.pl
Wychowanie fizyczne mgr Luiza Szarecka Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 81 448 6742 luizaszarecka@umlub.pl
Biochemia i regulacja metabolizmu dr hab. Marek Cybulski Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6358 marek.cybulski@umlub.pl
Biochemiczne techniki laboratoryjne dr hab. Marek Cybulski Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6358 marek.cybulski@umlub.pl
Molekularna biologia medyczna Prof. Adolfo Rivero-Muller Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6363 adolfo.riveromuller@umlub.pl
Badania na zwierzętach laboratoryjnych dr hab. Marek Cybulski Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6358 marek.cybulski@umlub.pl
Embriologia molekularna dr hab. Przemko Tylżanowski Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6363 przemyslaw.tylzanowski@umlub.pl
Embriologia molekularna zaawansowana dr hab. Przemko Tylżanowski Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6363 przemyslaw.tylzanowski@umlub.pl
Biofizyka prof. dr hab. Grażyna Olchowik Katedra i Zakład Biofizyki 81 448 6332 grazyna.olchowik@umlub.pl
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna mgr Łukasz Maciejewski Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 81 448 5930 lukasz.maciejewski@umlub.pl
Socjologia medycyny Dr Renata Bogusz Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny

81 448 6963

81 448 6852

renata.bogusz@umlub.pl
Fizjologia dr n.farm. Joanna Warchulińska Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka 81 448 6080 joanna.warchulinska@umlub.pl
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej dr n.med. Grzegorz Opielak Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka 81 448 6080 grzegorz.opielak@umlub.pl
Bioinformatyka dr n. farm. Artur Wnorowski Zakład Biofarmacji 81 448 7223 artur.wnorowski@umlub.pl
Mechanizmy molekularne wybranych procesów w organizmie Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak Zakład Biofarmacji 81 448 7222 krzysztof.jozwiak@umlub.pl
Mikrobiologia dr Justyna Niedźwiadek Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 81 448 6406 justyna.niedzwiadek@umlub.pl
Mikrobiologia kliniczna dr Justyna Niedźwiadek Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 81 448 6406 justyna.niedzwiadek@umlub.pl
Podstawy patomorfologii lek. med. Paweł Bojar Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej 81 448 6536 pawel.bojar@umlub.pl
Mechanizmy powstawania chorób dr Barbara Miziak Katedra i Zakład Patofizjologii 81 448 6504 barbara.miziak@umlub.pl
Patofizjologia molekularna dr Barbara Miziak Katedra i Zakład Patofizjologii 81 448 6500 barbaramiziak@umlub.pl
Patofizjologia kliniczna dr Barbara Miziak Katedra i Zakład Patofizjologii 81 448 6500 barbaramiziak@umlub.pl
Epidemiologia dr hab. Agata Smoleń Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 81 448 6372 agata.smolen@umlub.pl
Epidemiologia z elementami biostatystyki dr hab. Agata Smoleń Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 81 448 6372 agata.smolen@umlub.pl
Epidemiologia kliniczna z modelowaniem biostatystycznym dr hab. Agata Smoleń Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 81 448 6372 agata.smolen@umlub.pl
Farmakologia dr hab. Zofia Danilczuk Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 81 448 6450 waldemar.turski@umlub.pl
Farmakologia z elementami farmakologii doświadczalnej dr hab. Zofia Danilczuk Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 81 448 6450 waldemar.turski@umlub.pl
Wstęp do statystyki mgr Urszula Deneka Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania 81 448 6733 urszula.deneka@umlub.pl
Metodyka badań przedklinicznych prof. dr hab. n farm. Dariusz Matosiuk Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

81 448 7270

81 448 7272

darek.matosiuk@umlub.pl
Terminologia biomedyczna w języku: niemieckim mgr Tomasz Jędrych Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 81 448 6220 tomasz.jedrych@umlub.pl
Terminologia biomedyczna w języku: hiszpańskim mgr Barbara Bałabuch Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 81 448 6220 barbara.balabuch@umlub.pl
Terminologia biomedyczna w języku: włoskim mgr Grażyna Ogrodnik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 81 448 6220 grazyna.ogrodnik@umlub.pl
Terminologia biomedyczna w języku: rosyjskim mgr Grażyna Ogrodnik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 81 448 6220 grazyna.ogrodnik@umlub.pl

Koordynatorzy