Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy przedmiotów-II stopień Biomedycyna 2020 - 2024

Moduł/Przedmiot Koordynator Jednostka Telefon Adres e-mail
Toksykologia dr hab. Grzegorz Buszewicz Pracownia Toksykologii Sądowej

81 488 6470

81 448 6477

grzegorz.buszewicz@umlub.pl
Organizmy modelowe w badaniach biomedycznych dr hab. Przemko Tylżanowski Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6363 przemyslaw.tylzanowski@umlub.pl
Filozofia przyrody Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud Zakład Psychologii Klinicznej

81 724 4327

81 724 4138

alicja.nasilowska-barud@umlub.pl
Biostatystyka mgr Urszula Deneka Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania 81 448 6733 urszuladeneka@umlub.pl
Farmakokinetyka Prof. dr hab. Jarogniew Łuszczki Katedra i Zakład Patofizjologii 81 448 6500 jarogniew.luszczki@umlub.pl
Immunoonkologia dr Grażyna Stasiak Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 grazynastasiak@umlub.pl
Mikrobiom ludzki dr Justyna Niedźwiadek Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 81 448 6406 justyna.niedzwiadek@umlub.pl
Organogeneza dr hab. Przemko Tylżanowski Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6363 przemyslaw.tylzanowski@umlub.pl
Wirusologia dr Justyna Niedźwiadek Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 81 448 6406 justyna.niedzwiadek@umlub.pl
Genetyka medyczna dr n.med. Sylwia Popek-Marciniec Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej 81 448 6100 sylwia.popek@umlub.pl
Choroby cywilizacyjne dr Marta Morawska Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 martamorawska@umlub.pl
Medycyna sądowa lek. Krzysztof Wróblewski Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 81 448 6470 krzysztof.wroblewski@umlub.pl
język hiszpański mgr Barbara Bałabuch Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 81 448 6220 barbara.balabuch@umlub.pl
język niemiecki mgr Tomasz Jędrych Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 81 448 6220 tomaszjedrych@umlub.pl
jęz. Rosyjski, jęz. Włoski mgr Grażyna Ogrodnik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 81 448 6220 grazyna.ogrodnik@umlub.pl
Medycyna regeneracyjna i terapie komórkowe dr hab. Norbert Grząśko Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 norbert.grzasko@umlub.pl
Mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe dr Marta Morawska Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 martamorawska@umlub.pl
Etyka w biomedycynie dr n.med. Mariola Żuk Zakład Psychologii Klinicznej 81 724 4138 mariola.zuk@umlub.pl
Starzenie się dr Barbara Miziak Katedra i Zakład Patofizjologii 81 448 6504 barbara.miziak@umlub.pl
Neurofarmakologia Prof. dr hab. Ewa Urbańska Pracownia Farmakologii Komórkowej i Molekularnej 81 448 6460 ewa.urbanska@umlub.pl
Zakażenia bakteryjne i mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki dr Justyna Niedźwiadek Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 81 448 6406 justyna.niedzwiadek@umlub.pl
Bioinformatyka dr Katarzyna Skórka Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 katarzyna.skorka@umlub.pl
Język angielski specjalistyczny dr Anna Podlewska Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 81 448 6220 annapodlewska@umlub.pl
Nowoczesne i Innowacyjne Metody Badawcze w Biomedycynie dr Barbara Miziak Katedra i Zakład Patofizjologii 81 448 6504 barbara.miziak@umlub.pl
Metodyka publikacji naukowych i pisania wniosków patentowych i badawczych dr Grażyna Stasiak Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 grazynastasiak@umlub.pl
Metodologia badań diagnostyczno-laboratoryjnych w zakresie Hematoonkologii dr Katarzyna Skórka Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6630 katarzyna.skorka@umlub.pl
Metodologia badań diagnostyczno-laboratoryjnych w zakresie medycyny sądowej mgr Dominika Przygodzka Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 81 448 6470 dominika.przygodzka@umlub.pl
Metodologia badań diagnostyczno-laboratoryjnych w zakresie Biochemii mgr Ewa Hordyjewska-Kowalczyk Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6363 ewa.hordyjewska@umlub.pl
Metodologia badań diagnostyczno-laboratoryjnych w zakresie Mikrobiologii dr Agnieszka Bogut Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 81 448 6402 agnieszka.bogut@umlub.pl
Metodologia badań diagnostyczno-laboratoryjnych w zakresie Patofizjologii dr Paula Wróblewska-Łuczka Katedra i Zaklad Patofizjologii 81 448 6504 paula.wroblewska-luczka@umlub.pl
Metodologia badań diagnostyczno-laboratoryjnych w zakresie Genetyki dr Monika Lejman - Profesor Uczelni Pracownia Diagnostyki Genetycznej Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej 81 448 6030 monika.lejman@umlub.pl
Metodologia badań diagnostyczno-laboratoryjnych w zakresie Genetyki klinicznej dr Paulina Gil-Kulik Zakład Genetyki Klinicznej 81 448 6110 paulina.gil-kulik@umlub.pl
Metodologia badań diagnostyczno-laboratoryjnych w zakresie Farmakologii prof. dr hab. Ewa Urbańska Pracownia Farmakologii Komórkowej i Molekularnej Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 81 448 6450 ewa.urbańska@umlub.pl

Koordynatorzy