Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy kierunku lekarskiego 2020 - 2024

Koordynator Grupa zajęć Imię i nazwisko koordynatora Jednostka  Telefon     Adres e-mail
KOORDYNATOR KIERUNKU

dr hab. n. med. Tomasz Blicharski,

prof. uczelni UM

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii 81 724 4894
81 724 4184
81 724 4179
tomasz.blicharski@umlub.pl
KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ A. Nauki morfologiczne prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska

Zakład Histologii,

Embriologii i Cytofizjologii

81 448 6154 agnieszka.pedrycz-wieczorska@umlub.pl
 

Podstawy Medycyny 

Anatomia

dr n. med. Jacek Baj Zakład Anatomii Człowieka 81 448 6022 jacekbaj@umlub.pl

Podstawy Medycyny 

Histologia i embriologia z cytofizjologią

dr n .med. Marta Lis-Sochocka

Zakład Histologii,

Embriologii

i Cytofizjologii

81 448 6153 marta.lis-sochocka@umlub.pl
KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ B. Naukowe podstawy medycyny prof. dr hab. n.med. Teresa Małecka-Massalska Zakład Fizjologii Człowieka 81 448 6080 teresa.malecka-massalska@umlub.pl
 

Podstawy Medycyny 

Fizjologia człowieka

dr n. med. Michał Sagan Zakład Fizjologii Człowieka 81 448 6080 michal.sagan@umlub.pl
Biofizyka prof. dr. hab. n. med. Grażyna Olchowik Zakład Biofizyki 81 448 6332 grazyna.olchowik@umlub.pl
Chemia dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot Zakład Chemii Medycznej 81 448 6190 dorotaluchowskakocot@umlub.pl
Biochemia i biologia molekularna dr n. farm. Ewa Nowosadzka Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 81 448 6350 ewa.nowosadzka@umlub.pl
PMiPBN A prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki Zakład Patofizjologii 81 448 6500
81 448 6503
jarogniew.luszczki@umlub.pl
PMiPBN B dr hab. n.o zdrowiu Bartłomiej Drop Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-zdrowia 81 448 6732 bartlomiejdrop@umlub.pl
PMiPBN C dr n. med. Paula Wróblewska-Łuczka Zakład Patofizjologii 81 448 6508
81 448 6500
paula.wroblewska-luczka@umlub.pl
PMiPBN C dr n. med Tomasz Słomka Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-zdrowia 81 448 6733 tomasz.slomka@umlub.pl
PMiPBN D

dr hab. n. med. Paulina Własiuk

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 81 448 6636

paulina.wlasiuk@umlub.pl

 
KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ C. Nauki przedkliniczne dr hab. n. med. Grażyna Wójcicka Zakład Patofizjologii 81 448 6506 grazyna.wojcicka@umlub.pl
  Farmakologia/Farmakologia i toksykologia dr hab. n. med. Zofia Danilczuk Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 81 448 6450 zofia.danilczuk@umlub.pl
Genetyka kliniczna dr hab. n. med. Dorota Koczkodaj Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną 81 448 6103 dorota.koczkodaj@umlub.pl
Mikrobiologia dr n. med. Justyna Niedźwiadek Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 81 448 6406 justyna.niedzwiadek@umlub.pl
Patomorfologia prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej 81 448 6532 justyna.szumilo@umlub.pl
Patofizjologia dr hab. n. med. Grażyna Wójcicka Zakład Patofizjologii 81 448 6506
81 448 6500
grazyna.wojcicka@umlub.pl
Immunologia kliniczna dr hab. n. med. Piotr Pożarowski Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej 81 448 6434 piotr.pozarowski@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ D. Nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu dr n. med. Magdalena Horodeńska Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 81 448 5930 magdalenahorodenska@umlub.pl
  PAM 1 dr n. o zdrowiu Agnieszka Rolińska Zakład Psychologii  81 448 6602 agnieszka.rolinska@umlub.pl
PAM 2 dr n. o zdr. Grażyna Gwizda Zakład Psychologii  81 448 6600 grazyna.gwizda@umlub.pl
PAM 3 dr n. o zdrowiu Joanna Milanowska Zakład Psychologii  81 448 6602 joanna.milanowska@umlub.pl
PAM 4 dr n. med. Magdalena Horodeńska Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 81 448 5930 magdalenahorodenska@umlub.pl
PAM 5 dr n. med. Katarzyna Sidor Zakład Psychologii  81 448 6602 katarzyna.sidor@umlub.pl
PAM 6 dr n. o zdr. Joanna Milanowska Zakład Psychologii  81 448 6602 joanna.milanowska@umlub.pl
PAM 7 dr Emilia Samardakiewicz-Kirol Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej   emilia.samardakiewicz-kirol@umlub.pl
PAM 8 dr n. o zdrowiu Agnieszka Rolińska Zakład Psychologii  81 448 6602 agnieszka.rolinska@umlub.pl
PAM 9

dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk

 

Zakład Psychologii  81 448 6602 ewa.humeniuk@umlub.pl
  Język angielski dr n. hum. Justyna Mandziuk-Nizińska Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

81 448 6222

 

justyna.mandziuk-nizinska@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ E. Nauki kliniczne niezabiegowe dr hab. n. med. Wojciech Myśliński Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych 81 532 7717 wojciech.myslinski@umlub.pl
KOORDYNATOR GŁÓWNY Onkologia dr n.med. Marta Morawska

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku


Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej /
Katedra Onkologii

81 448 6630 martamorawska@umlub.pl
 

Onkologia 1/

Zintegrowane Nauczanie Onkologii 1

dr n. med. Marta Morawska Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku / Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej /
Katedra Onkologii
81 448 6630 martamorawska@umlub.pl

Onkologia 2/

Zintegrowane Nauczanie Onkologii 2

dr n. med. Magdalena Skórzewska Klinika Chirurgii Onkologicznej 81 531 8124
81 534 4313
magdalenaskorzewska@umlub.pl

Onkologia 3/

Zintegrowane Nauczanie Onkologii 3

dr n. med. Andrzej Kurylcio

Klinika Chirurgii Onkologicznej

81 534 4313 andrzej.kurylcio@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Pediatria prof. dr hab. n. med. Beata Kulik-Rechberger I Katedra Pediatrii Zakład Propedeutyki Pediatrii 81 718 5371 beata.kulik-rechberger@umlub.pl
  Pediatria III rok dr n. med. Katarzyna Czyż Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt 81 718 5371 katarzyna.czyz@umlub.pl
Pediatria IV rok dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska II Katedra Pediatrii 81 718 5501 joanna.zawitkowska@umlub.pl
PediatriaV rok dr n. med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz III Katedra Pediatrii 81 718 5401 agnieszkamroczkowskajuchkiewicz@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Choroby wewnętrzne dr n.med. Michał Trojnar Katedra i Klinika Kardiologii 81 724 4324 michal.trojnar@umlub.pl
  Kardiologia dr n. med. Wojciech Brzozowski Katedra i Klinika Kardiologii 81 724 4151
81 724 4321
wojciechbrzozowski@umlub.pl
Pulmonologia i ftyzjatria dr n. med. Beata Gryglicka Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii 81 724 4431 beata.gryglicka@umlub.pl
Nefrologia dr hab. n. med. Anna Steć Katedra i Klinika Nefrologii 81 724 4539 anna.stec@umlub.pl
Endokrynologia dr n. med. Mariusz Kowalczyk Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych 81 724 4668 mariusz.kowalczyk@umlub.pl
Reumatologia Prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 81 724 4788
81 724 4790
bozena.targonska-stepniak@umlub.pl
Gastroenterologia prof. dr hab. n. med. Halina Lach Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową 81 724 4672
81 724 4535
halina.lach@umlub.pl
Hematologia dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku 81 534 5468 ewa.wasik-szczepanek@umlub.pl
  Interna 1 dr hab. n. med. Wojciech Myśliński Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych 81 532 7717 wojciech.myslinski@umlub.pl
  Interna 2 dr n. med. Radosław Jeleniewicz Katedra i Klinika Reumatolgii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 81 724  4790 radoslaw.jeleniewicz@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Choroby infekcyjne dr n. med. Justyna Stempkowska-Rejek Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych 81 534 9411 justyna.stempkowska-rejek@umlub.pl
  Choroby zakaźne dr n. med. Justyna Stempkowska-Rejek Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych 81 534 9411 justyna.stempkowska-rejek@umlub.pl
 

PUK/

Podstawowe Umiejętności Kliniczne 2

mgr Wojciech Dzikowski Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 81 448 5920 wojciech.dzikowski@umlub.pl
 

Zintegrowana diagnostyka kliniczna/

Zintegrowana diagnostyka kliniczna i obrazowa

dr n. med. Łukasz Pietrzyk Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 81 742 3684 lukasz.pietrzyk@umlub.pl
  Diagnostyka laboratoryjna dr n. med. Iwona Kaznowska-Bystryk Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 81 448 7127 iwona.kaznowska-bystryk@umlub.pl
 

Propedeutyka i diagnostyka chorób wewnętrznych 1/

Propedeutyka chorób wewnętrznych

dr n. med. Jacek Sobstyl Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych 81 532 7717 jacek.sobstyl@umlub.pl
 

Propedeutyka i diagnostyka chorób wewnętrznych 2/

Propedeutyka i diagnostyka chorób wewnętrznych

dr n. med. Jacek Sobstyl Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych 81 532 7717 jacek.sobstyl@umlub.pl
  Toksykologia Kliniczna lek. med. Michał Tchórz Klinika Toksykologii   michaltchorz@umlub.pl
  Dermatologia dr n. med. Anna Michalak-Stoma Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej 81 532 3647 annamichalakstoma@umlub.pl
  Neurologia dr hab. n. med. Ewa Papuć Katedra i Klinika Neurologii

81 724 4541

81 724 4720

ewa.papuc@umlub.pl
  Rehabilitacja dr n. med. Mieczysław Gorzelak Klinika Rehabilitacji i Ortopedii 81 724 4184

mieczyslaw.gorzelak@umlub.pl

  Medycyna wieku podeszłego - scenariusze symulacyjne

prof. dr hab. n. med. Anna Torres

 

dr n. med. Tomasz Bielecki

Klinika Ginekologii Dziecięcej

 

Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

81 448 6043

81 448 6044

 

81 448 5930

anna.torres@umlub.pl

 

tomasz.bielecki@umlub.pl

  Geriatria dr n. med. Ewa Rymarz Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych 81 532 7717 ewarymarz@umlub.pl
  Propedeutyka Psychiatrii dr hab. n. med. Agnieszka Permoda-Pachuta

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji​

81 748 7307​  agnieszka.permoda-pachuta@umlub.pl
 

Psychiatria

dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska Katedra Psychiatrii / I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji/ Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej 81 748 7307 justyna.morylowska-topolska@umlub.pl
  Medycyna rodzinna

dr hab. n. med.

Ewa

Rudnicka-Drożak

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 81 524 7857 ewa.rudnicka-drozak@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ F. Nauki kliniczne zabiegowe prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 81 532 4127 grzegorz.wallner@umlub.pl
KOORDYNATOR GŁÓWNY Chirurgia ogólna prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 81 532 4127 grzegorz.wallner@umlub.pl
 

Chirurgia

Chirurgia 1

Chirurgia 2

 

dr n.med. Marek Majewski

 

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

 

81 534 0501

 

marek.majewski@umlub.pl

Propedeutyka chirurgii

dr n. med. Wioletta Masiak-Segit II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 81 534 0501 wioletta.masiak-segit@umlub.pl
Chirurgia naczyń dr n. med. Andrzej Wojtak Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii 81 532 5707 andrzej.wojtak@umlub.pl
Urologia dr n. med. Przemysław Mitura Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej 81 724 4794 przemyslawmitura@umlub.pl
Chirurgia urazowa dr n. med. Leszek Jankiewicz Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej 81 532 1854 leszek.jankiewicz@umlub.pl
Chirurgia dziecięca dr n. med. Jadwiga Szczepińska-Sobutka Katedra i Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej 81 718 5350 jadwiga.szczepinska-sobutka@umlub.pl
Torakochirurgia dr n. med. Andrzej Jabłonka Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 81 724 4904 andrzej.jablonka@umlub.pl
Neurochirurgia dr n. med. Filip Stoma Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 81 724 4176 filip.stoma@umlub.pl
Kardiochirurgia dr n. med. Krzysztof Olszewski Klinika Kardiochirurgii 81 724 4940 krzysztof.olszewski@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Ginekologia i położnictwo dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva II Katedra i Klinika Ginekologii 81 724 4268 katarzyna.romanek-piva@umlub.pl
  Ginekologia i położnictwo

prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Polak

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii 81 534 9890 grzegorz.polak@umlub.pl
dr hab. n. med. Ewa Woźniakowska, prof. uczelni UM

III Katedra i Klinika Ginekologii

Jaczewskiego 8

(SPSK nr. 4)

81 724 4848 ewawozniakowska@umlub.pl
dr hab. n. med. Anna Semczuk-Sikora Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży 81 532 6612 anna.semczuk@umlub.pl
dr hab. n. med. Żaneta Kimber-Trojnar Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii 81 724 4769
81 724 4770
zaneta.kimber-trojnar@umlub.pl
   
KOORDYNATOR GŁÓWNY

Diagnostyka obrazowa/

Radiologia z medycyną nuklearną

prof. dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii 81 724 4376
81 724 4154
anna.drelich-zbroja@umlub.pl
  Diagnostyka obrazowa (radiologia) dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. uczelni I Zakład Radiologii Lekarskiej 81 724 4660 elzbieta.czekajska-chehab@umlub.pl
dr hab. n. med. Grzegorz Jędrzejewski Zakład Radiologii Dziecięcej Katedry Radiologii 81 741 8447 grzegorz.jedrzejewski@umlub.pl
 
 

Podstawowe Umiejętności Kliniczne 1

dr n. med. Grzegorz Witkowski Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 81 448 5944 grzegorzwitkowski@umlub.pl
Medycyna Ratunkowa dr n. med. Mariusz Jojczuk Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej 81 532 1854 mariusz.jojczuk@umlub.pl
Medycyna Stanów Nagłych mgr Wojciech Dzikowski Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 81 448 5920 wojciech.dzikowski@umlub.pl
Medycyna nuklearna lek. med Mateusz Komosa Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej 81 724 4339 mateusz.komosa@umlub.pl
Ortopedia dziecięca dr n. med. Tomasz Raganowicz Katedra Ortopedii Dziecięcej 81 718 5551 tomasz.raganowicz@umlub.pl
Ortopedia i traumatologia

dr hab. n. med. Marta Tarczyńska-Osiniak, prof. ucz.

Klinika Ortopedii i Traumatologii

81 724 4510

marta.tarczynska-osiniak@umlub.pl

Traumatologia, Ortopedia, Rehabilitacja

dr hab. n. med. Marta Tarczyńska-Osiniak, prof. ucz.

Klinika Ortopedii i Traumatologii 81 724 4510 marta.tarczynska-osiniak@umlub.pl
Laryngologia lek. med. Andrzej Kucharski Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 81 724 4518 andrzej.kucharski@umlub.pl
Otolaryngologia dziecięca dr n. med. Izabela Szlązak Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii 81 718 5581 izabela.szlazak@umlub.pl
Chirurgia szczękowa dr n. med. Jolanta Wojciechowicz Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej 81 532 3851 jolantawojciechowicz@umlub.pl
Transplantologia dr n. med. Agnieszka Szymczyk Zakład Transplantologii Klinicznej   agnieszka.szymczyk@umlub.pl

Onkologia 3/

Zintegrowane Nauczanie Onkologii 3

dr hab. n. med. Andrzej Kurylcio Klinika Chirurgii Onkologicznej 81 534 4313 andrzej.kurylcio@umlub.pl
Okulistyka dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska Katedra Okulistyki 81 532 4827 beata.rymgayllo-jankowska@umlub.pl
 Anestezjologia i Intensywna terapia dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 81 724 4332 edyta.kotlinska-hasiec@umlub.pl
Interdyscyplinarne leczenie bólu dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 81 724 4332 edyta.kotlinska-hasiec@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ G. Prawne i organizacyjne aspekty medycyny dr n. med. Magdalena Horodeńska Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 81 448 5930 magdalenahorodenska@umlub.pl
  Prawne i organizacyjne aspekty medycyny 1 dr n.med. Marek Kos Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 81 448 6381
81 448 6380
marekkos@umlub.pl
Prawne i organizacyjne aspekty medycyny 2 dr n. med. Marzena Furtak-Niczyporuk Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 81 448 6386 marzena.furtak-niczyporuk@umlub.pl
Medycyna Sądowa lek. med. Tomasz Cywka Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 81 448 6470
81 448 6480
tomasz.cywka@umlub.pl
Orzecznictwo dr n. med. Marzena Furtak-Niczyporuk Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 81 448 6386 marzena.furtak-niczyporuk@umlub.pl
Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia dr n. med. Marzena Furtak-Niczyporuk Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 81 448 6386 marzena.furtak-niczyporuk@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ H. Praktyczne nauczanie kliniczne prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej 81 718 5519 katarzyna.drabko@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Choroby wewnętrzne prof. dr hab. n. med. Maria Majdan Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 81 724 4790 maria.majdan@umlub.pl
  Choroby wewnętrzne TEST prof. dr hab. n. med. Halina Lach Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową 81 724 4535 halina.lach@umlub.pl
OSCE prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych 81 532 7717 grzegorz.dzida@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Pediatria prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną III Katedry Pediatrii 81 718 5440 iwona.ben-skowronek@umlub.pl
  Pediatria TEST prof. dr hab. n med. Elżbieta Pac-Kożuchowska Klinika Pediatrii i Gastroenterologii 81 718 5420 elzbietapackozuchowska@umlub.pl
OSCE prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii 81 718 5500 katarzyna.drabko@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Chirurgia prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 81 532 4127 grzegorz.wallner@umlub.pl
  Chirurgia TEST

lek. med.

Justyna Wyroślak-Najs

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego   justyna.wyroslak-najs@umlub.pl
OSCE lek. med. Kamil Nurczyk II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 81 534 0501 kamil.nurczyk@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Ginekologia i położnictwo prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski III Katedra i Klinika Ginekologii 81 724 4848 tomasz.paszkowski@umlub.pl
  Ginekologia i położnictwo TEST dr hab. n. med. Konrad Futyma II Katedra i Klinika Ginekologii 81 724 4268 konrad.futyma@umlub.pl
OSCE dr hab. n. med. Anna Semczuk-Sikora Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży 81 532 6612 anna.semczuk@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Psychiatria prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, prof. uczelni Katedra Psychiatrii 81 748 7307 hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl
  Psychiatria TEST prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, prof. uczelni Katedra Psychiatrii 81 748 7307 hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl
OSCE dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej 81 748 7307 justyna.morylowska-topolska@umlub.pl
 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Medycyna ratunkowa prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski KlinikaTraumatologii i Medycyny Ratunkowej 81 532 1854 chirurgia.urazowa@umlub.pl
  Medycyna ratunkowa TEST

dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

 

prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

81 532 2713

 

81 532 1854

miroslaw.czuczwar@umlub.pl

 

chirurgia.urazowa@umlub.pl

OSCE

 

lek. med. Rafał Rutyna


dr n. med. Andrzej Ochal

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 


Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

81 724 4332


81 532 1854

rafal.rutyna@umlub.pl


andrzej.ochal@umlub.pl

 
KOORDYNATOR GŁÓWNY Medycyna rodzinna dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 81 524 7857 ewa.rudnicka-drozak@umlub.pl
  Medycyna rodzinna TEST dr hab. Ewa Rudnicka-Drożak Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 81 524 7857 ewa.rudnicka-drozak@umlub.pl
OSCE dr n. med. Tomasz Zaborowski Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 81 524 7856 tomasz.zaborowski@umlub.pl
             
KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ I. Praktyki zawodowe dr hab. n. med. Beata Kasztelan-Szczerbińska

Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową,

SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

81 724 4535 beata.szczerbinska@umlub.pl
  I ROK- OPIEKA NAD CHORYM dr n. med. Ewa Rymarz Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
SPSK Nr 1 ul. Staszica 16
81 532 7717 ewarymarz@umlub.pl
dr hab. n. med. Anna Steć Katedra i Klinika Nefrologii,
SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8
81 724 4539 anna.stec@umlub.pl
II ROK- LEKARZ RODZINNY, POMOC DORAŹNA dr hab. n. med. Ewa Wielosz Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej,
SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8
81 724 4790 ewa.wielosz@umlub.pl
III ROK- CHOROBY WEWNĘTRZNE dr n. med. Ewa Rymarz Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
SPSK Nr 1 ul. Staszica 16
81 532 7717 ewarymarz@umlub.pl
prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej,
SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8
81 724 4790 jolanta.parada-turska@umlub.pl
dr n. med. Joanna Malicka Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych 81 448 7124 joanna.malicka@umlub.pl
IV ROK- PEDIATRIA prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną,
III Katedry Pediatrii,
USD ul. A. Gębali 2
81 718 5440 iwona.ben-skowronek@umlub.pl
IV ROK- GINEKOLOGIA dr hab. n. med. Arkadiusz Krzyżanowski Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK Nr 1 ul. Staszica 16 81 532 6612 arkadiusz.krzyzanowski@umlub.pl
dr hab. n. med. Ewa Woźniakowska, prof. uczelni UM

III Katedra i Klinika Ginekologii

Jaczewskiego 8

(SPSK nr. 4)

81 724 4848 ewawozniakowska@umlub.pl
V ROK - INTENSYWNA TERAPIA

dr n. med. Michał Borys

 

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
SPSK Nr 1 ul. Staszica 16
81 532 2713 michal.borys@umlub.pl
V ROK- CHIRURGIA lek. med. Justyna Wyroślak-Najs II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
SPSK Nr 1 ul. Staszica 16
81 532 4127 justyna.wyroslak-najs@umlub.pl
V ROK- CHIRURGIA lek. med. Adam Alzubedi I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego
SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8
81 724 4829 adam.alzubedi@umlub.pl

Koordynatorzy