Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Działalność statutowa/Młodzi Naukowcy

Komunikaty

Informacja o składaniu wniosków o realizację zadań DS, MN, DSA na rok 2019 – Komunikat z dnia 12.10.2018 roku 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin składania wniosków o finansowanie zadań badawczych DS. na rok 2019, upływa dnia 31 października br. oraz przypominamy o obowiązujących kryteriach:

  • wnioski o finansowanie zadań badawczych DS. mogą być składane przez samodzielnych pracowników nauki oraz przez pracowników niesamodzielnych, pełniących obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych;
  • osoba wnioskująca o nowe zadanie badawcze DS musi wykazać w swoim dorobku naukowym współczynnik IF w wysokości minimum 10, bądź
    200 pkt. MNiSW w okresie 2016-2018;
  • liczba zadań DS w danej Jednostce nie może wynosić więcej niż 3.

 

Przypominamy, że wnioski DS. należy składać w portalu pracownika dostępnym w intranecie lub klikając podany link: https://pp.umlub.pl/cas/login

 

Wydrukowane i podpisane dokumenty prosimy składać w Dziale Nauki.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą 2.0, Konkurs na zadania badawcze finansowane ze środków dotacji celowej, służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich UM w Lublinie zostaje wstrzymany.

 

O zasadach obowiązujących od roku bieżącego zostaną Państwo poinformowani w oddzielnym komunikacie ze stosownym wyprzedzeniem.

 

Pracownicy UM zainteresowani składaniem wniosku DS. po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Działu Informatycznego, w celu nadania odpowiednich uprawnień (Anna Parafiniuk, tel. 81 448 55 64; anna.parafiniuk@umlub.pl).

Nauka

Kalendarz

Październik 2019