Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krajowe programy badawcze

Najbliższe konkursy na finansowanie projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki

  • OPUS 10 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 10 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 10 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
  • POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

 

Termin składania wniosków do NCN: 15 grudnia 2015 roku

 

Termin zgłaszania wniosków do Działu Nauki: 4 grudnia 2015 roku

 

 

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Pobierz plik

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„IUVENTUS PLUS” – konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, części A lub C wykazu czasopism naukowych lub w jednoautorskich monografiach naukowych.

 

Termin zgłaszania wniosków w Dziale Nauki: 15 października 2015 roku

 

Termin składania wniosków do MNiSW: 30 października 2015 roku

 

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSW

 

 

Nauka

Kalendarz

Luty 2017