Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krajowe projekty badawcze

 

 • PROJEKTY „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 4.0.”

   

  więcej

 • „Identification, phenotypic and functional analysis of myeloid-derived suppressor cells in ovarian cancer in terms of their clinical significance” – Etiuda - Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: mgr Karolina Okła

 

więcej

 

 • „Wielocelowe ligandy selektywne funkcjonalnie w badaniu aktywności receptorów sprzężonych z białkiem G w komórkach nowotworowych” – Sonata - Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr inż. Artur Wnorowski

więcej
 

 •  „Identyfikacja lipidomicznych biomarkerów rozpoznawania autentyczności olejów jadalnych wsparta profilowaniem DSC i chemometrią” – Opus 16 - Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr hab. Emilia Fornal

więcej

 • „Kompleksowa ocena potencjału biomedycznego nowatorskich makroporowatych kriożelowych biomateriałów wytworzonych z zastosowaniem techniki suszenia sublimacyjnego w połączeniu ze środkiem pianotwórczym” – Opus 16- Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz

więcej

 • „Ocena efektów przewlekłego podawania nowego kandydata na lek przeciwpadaczkowy” – Preludium 16 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: mgr Anna Makuch-Kocka

więcej

 • „Multi-omowe profilowanie krążących mieloidalnych komórek supresorowych (cMDSCs) w raku nabłonkowym jajnika” – Preludium 16- Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: mgr Karolina Okła
   

więcej
 

 

 • „Identyfikacja nowych terapii celowanych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z uwzględnieniem inhibicji szlaku sygnałowego EZH2” – Preludium 16 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: lek. Joanna Knap

więcej

 

 • „Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu” – Opus 16 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

 

więcej

 • „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej” – Opus15 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

więcej

 

 • „Nowe inhibitory ludzkiej topoizomerazy II o działaniu przeciwnowotworowym” – Preludium15 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr Barbara Kaproń

więcej

 

 • „Charakterystyka molekularna nowych mutacji w genie kodującym receptor dla hormonu luteinizującego oraz gonadotropiny kosmówkowej (LHCGR)” – Preludium15 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: mgr Kamila Szymańska

więcej

 

 • „POWROTY – Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkach in vitro” – program POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

więcej

 

 • „Wpływ kwasu kynureninowego na parametry morfologiczne i biochemiczne otyłości w modelu u Danio pręgowanego (Danio rerio)” – Miniatura2 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr Katarzyna Smolińska

więcej

 

 • „Analiza wpływu jadu pszczelego oraz propolisu na przebieg procesu adipogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej ATCC PCS-500-011” – Miniatura2 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr Joanna Kocot

więcej

 

 • „Badania aktywności przeciwdepresyjnej i przeciwlękowej nowych ligandów serotoninowych pochodnych arylopiperazyny u zwierząt doświadczalnych.” – Miniatura2 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr Ewa Kędzierska

więcej

 

 • „Podstawy molekularne dziedzicznej formy schorzenia stopa końsko-szpotawa” – Preludium 14 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: mgr Ewa Hordyjewska- Kowalczyk

WIĘCEJ

 

 • „Interdyscyplinarne spojrzenie na aktywność kumaryn w kierunku centralnego układu nerwowego – badania behawioralne, analityczne i mechanizm działania” – Opus 14 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak

więcej

 

 

 • „Wpływ kynureniny podawanej drogą pokarmową w okresie żywienia mlekiem matki na rozwój i zachowanie dorosłych szczurów” – Miniatura 3 – Narodowe Centrum Nauki
  Kierownik: dr Marta Magda Marszałek-Grabska

 

więcej

 

 

 • „Ocena ekspresji mikroRNA w modelu atrofii mięśniowej indukowanej stanem zapalnym przez czynnik martwicy nowotworów alfa” – Miniatura 3 – Narodowe Centrum Nauki
  Kierownik: dr Tomasz Powrózek

więcej

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki aktualnie otwarte konkursy

 

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Pobierz plik

 

Nauka

Kalendarz

Wrzesień 2020