Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Analiza wpływu jadu pszczelego oraz propolisu

na przebieg procesu adipogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej – ATCC PCS-500-011

 

 

MINIATURA 2

 

Kierownik projektu:

dr Joanna Kocot

 

Miejsce realizacji projektu:

Katedra i Zakład Chemii Medycznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Tytuł projektu:

Analiza wpływu jadu pszczelego oraz propolisu na przebieg procesu adipogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej – ATCC PCS-500-011

 

Cel projektu:

Badanie ma na celu ocenę wpływu jadu pszczelego oraz propolisu na różnicowanie preadipocytów do dojrzałych adipocytów, przebieg cyklu komórkowego oraz żywotność dojrzałych adipocytów. Oznaczony zostanie ponadto wychwyt glukozy przez zróżnicowane adipocyty, stężenie triacylogliceroli w lizatach komórkowych oraz ilość uwolnionego do płynu hodowlanego glicerolu celem oceny wpływu ww. produktów pszczelich na metabolizm adipocytów.

 

Działanie traktowane jest jako etap wstępny badania, którego celem jest wyjaśnienie mechanizmów działania produktów pszczelich na przebieg procesu adipogenezy na poziomie komórkowym. Jeśli zakładana hipoteza potwierdzi się, w kolejnych etapach przeprowadzona zostanie analiza ekspresji genów głównych czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w proces różnicowania preadipocytów.

 

Przyznana kwota finansowania:

41 349,00 zł

 

Czas realizacji:

15.08.2018-01.08.2019

 

Kontakt:

dr Joanna Kocot

Nauka

Kalendarz

Luty 2020