Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Identyfikacja lipidomicznych biomarkerów rozpoznawania autentyczności olejów jadalnych wsparta profilowaniem DSC i chemometrią

 

Kierownik zadań badawczych realizowanych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

dr hab. Emilia Fornal

 

Miejsce realizacji projektu:

Katedra i Zakład Patofizjologii, II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (partner)

Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (lider)

 

Tytuł projektu:

Identyfikacja lipidomicznych biomarkerów rozpoznawania autentyczności olejów jadalnych wsparta profilowaniem DSC i chemometrią

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie metod oceny autentyczności i wykrywania zafałszowań olejów z nasion owoców m.in. truskawki, aronii, maliny i porzeczki, olejów bogatych w składniki bioaktywne, wysoko cenionych za ich właściwości prozdrowotne, na podstawie rozpoznanych lipidomicznych biomarkerów i profili termicznych z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych takich jak chromatografia cieczowa sprzężona z spektrometrem mas wysokich rozdzielczości typu kwadrupol - analizator czasu przelotu jonów (LC/QTOF), jak również różnicowa kalorymetria skaningowa DSC. Wyznaczone profile lipidomiczne oraz profile DSC, determinowane przez skład i właściwości fizykochemiczne, będą stanowić swoistą charakterystykę każdego oleju, składając się na jego tzw. „odcisk palca”. W oparciu o stworzone algorytmy postępowania przy wykorzystaniu statystycznych narzędzi chemometrii i sztucznych sieci neuronowych, przeprowadzona będzie wszechstronna analiza autentyczności olejów. W tym celu stworzone będą modele kalibracyjne wraz z bazą danych zawierającą wzorcowe profile DSC oraz bazą rozpoznanych lipidomicznych markerów charakterystycznych dla danych olejów. Autentyczność olejów będzie analizowana w aspekcie rozróżniania gatunkowego olejów jak również wykrywania zafałszowań poprzez dodatek tańszych substytutów a w końcu w aspekcie zmian spowodowanych utratą świeżości i zachodzącymi procesami utleniania

Efektem przeprowadzonych badań będzie opracowanie modelu oceny autentyczności olejów w celu ochrony konsumentów zarówno pod względem ekonomicznym jak i bezpieczeństwa zdrowotnego. Wartością dodaną przeprowadzonych badań będzie pogłębienie i rozszerzenie wiedzy, o znaczącym potencjale naukowym i aplikacyjnym, w zakresie lipidomicznego rozpoznania charakterystycznych markerów autentyczności olejów.

 

Przyznana kwota finansowania:

804 120,00 zł

 

Czas realizacji:

2019-2022

 

Kontakt:

dr hab. Emilia Fornal

 

Nauka

Kalendarz

Luty 2020