Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Identyfikacja nowych terapii celowanych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z uwzględnieniem inhibicji szlaku sygnałowego EZH2

PRELUDIUM 16

 

Kierownik projektu:

Lek. Joanna Knap-Stępień

 

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

 

Miejsce realizacji projektu:

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Wydział Lekarski

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet projektu:

210 000,00 PLN

 

Czas realizacji:

12.08.2019 r. - 11.08.2022 r.

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023