Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Identyfikacja nowych terapii celowanych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z uwzględnieniem inhibicji szlaku sygnałowego EZH2

 

Kierownik projektu:

Lek. Joanna Knap

 

Miejsce realizacji projektu:

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej; II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Tytuł projektu:

Identyfikacja nowych terapii celowanych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z uwzględnieniem inhibicji szlaku sygnałowego EZH2

 

Cel projektu:

Celem projektu jest określenie, czy inhibicja szlaku sygnałowego EZH2 może być efektywnie stosowana w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) w zależności od profilu mutacji molekularnych oraz poziomu ekspresji genów.

 

Badania ukierunkowane na identyfikację nowych terapii celowanych w PBL mają na celu personalizację leczenia, która pozwoli poprawić efektywność i tolerancję terapii. Poznawanie nowych mutacji odpowiedzialnych za proces rozwoju nowotworów (ang. driver mutations), które mogą być wykorzystywane jako cele w spersonalizowanych terapiach, stało się możliwe dzięki rozwojowi sekwencjonowania nowej generacji (ang. new generation sequencing, NGS). Istotne jest, aby rozwój nowych terapii opierał się na istnieniu poszczególnych mutacji, ale też ekspresji genów, gdyż takie same biologiczne konsekwencje jak mutacja aktywująca może mieć nadekspresja określonego genu. Jednym z obiecujących celów terapeutycznych jest wzmacniacz białka homologicznego do Zeste 2 (ang. Enhancer of Zeste Homolog 2, EZH2), który bierze udział w hamowaniu ekspresji genów i procesach epigenetycznych. Dlatego projekt obejmuje określenie profilu mutacji przy użyciu NGS oraz badania funkcjonalne, które pozwolą określić biologiczne konsekwencje zarówno mutacji, jak i nadekspresji EZH2 u pacjentów z PBL. Ponadto przeprowadzone zostaną badania oceniające wrażliwość komórek z mutacją i nadekspresją EZH2 na działanie inhibitora EZH2.

 

Wyniki projektu mogą stanowić podstawę dla nowych badań klinicznych i określenia nowych, personalizowanych opcji terapeutycznych dla pacjentów z PBL, które poprawią efektywność leczenia tej choroby.

 

Przyznana kwota finansowania:

210 000,00 zł

 

Czas realizacji:

36 miesięcy

Nauka

Kalendarz

Styczeń 2020