Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Izolacja związków fenolowych zawartych w wyciągach Zingiber officinale i ocena ich aktywności przeciwdrgawkowej w modelach in vivo

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 OPUS 21

 

 

Nr rejestracyjny: 2021/41/B/NZ4/00337

 

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr hab. Wirginia Kukuła-Koch, prof. uczelni, Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych

 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum: 

 

Lider: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny 

        

Partner: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Streszczenie popularnonaukowe

 

Budżet UML:  2 151 235 PLN

Czas realizacji: 01.03.2022 r. – 28.02.2026 r.

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023