Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kompleksowa ocena potencjału biomedycznego nowatorskich makroporowatych kriożelowych biomateriałów wytworzonych z zastosowaniem techniki suszenia sublimacyjnego w połączeniu ze środkiem pianotwórczym

 

Kierownik projektu:

Dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz

 

Miejsce realizacji projektu:

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki MedyczneUniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Tytuł projektu:

Kompleksowa ocena potencjału biomedycznego nowatorskich makroporowatych kriożelowych biomateriałów wytworzonych z zastosowaniem techniki suszenia sublimacyjnego w połączeniu ze środkiem pianotwórczym

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wytworzenie 2 rodzajów nowych biomateriałów opartych na kriożelu chitozanowo-agarozowym, charakteryzujących się wysoką porowatością otwartą, do potencjalnych zastosowań w medycynie regeneracyjnej jako: (1) rusztowania kostne wzmocnione nanoproszkiem hydroksyapatytowym (nanoHA, nanoHA-Zn, nanoHA-Mg) oraz (2) opatrunki na rany wzbogacone w witaminę C. Głównym celem badawczym projektu jest kompleksowa ocena potencjału biomedycznego wytworzonych kriożelowych biomateriałów (rusztowań kostnych i opatrunków) poprzez określenie ich właściwości mechanicznych, porowatości, topografii powierzchni, właściwości fizykochemicznych, biodegradowalności, bioaktywności (biomineralizacji rusztowań in vitro) oraz biokompatybilności in vitro. Ponieważ zarówno jony Zn, jak i chitozan znane są ze swoich właściwości przeciwbakteryjnych, projekt zakłada również ocenę aktywności przeciwbakteryjnej wytworzonych biomateriałów w stosunku do szczepów typowych dla zakażeń ran i implantów kostnych.

 

Przyznana kwota finansowania:

1 347600,00zł

 

Czas realizacji:

2019-2022

 

Kontakt:

Dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz

Nauka

Kalendarz

Styczeń 2020