Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Multi-omowe profilowanie krążących mieloidalnych komórek supresorowych (cMDSCs) w raku nabłonkowym jajnika

 

Kierownik projektu:

Mgr Karolina Okła

 

Miejsce realizacji projektu:

Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii; I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Tytuł projektu:

Multi-omowe profilowanie krążących mieloidalnych komórek supresorowych (cMDSCs) w raku nabłonkowym jajnika

 

Cel projektu:

Rak nabłonkowy jajnika (EOC) charakteryzuje się najwyższą śmiertelnością spośród wszystkich nowotworów układu rozrodczego u kobiet. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w złożonej biologii, ogromnej heterogenności guzów oraz immunosupresji w mikrośrodowisku immunologicznym nowotworu (TIME). W naszych wstępnych badaniach wykazaliśmy zwiększony odsetek MDSCs, co stanowiło negatywny czynnik prognostyczny u chorych na raka jajnika. Opierając się na wcześniejszych doniesień dotyczących immunosupresyjnej funkcji cMDSCs w różnych typach nowotworów, immunosupresyjnego TIME w EOC oraz znaczenia prognostycznego cMDSCs, postawiliśmy hipotezę, że nieprawidłowa, wieloczynnikowa charakterystyka molekularna cMDSCs może mieć kluczowe znaczenie w biologii EOC. W związku z niniejszym, w tym projekcie zaproponowaliśmy multi-omowe profilowanie molekularne cMDSCs w EOC. Analiza wielopłaszczyznowa cMDSCs na poziomie transkryptomicznym, epigenetycznym oraz proteomicznym może doprowadzić do odkrycia zbioru czynników molekularnych, które mogą być użyte jako "karty identyfikacyjne" dla MDSCs w EOC.  Modyfikacja MDSCs na różnych poziomach multi-omicznych może stanowić skuteczny cel do odwrócenia niekorzystnych zmian w MDSCs, co może mieć korzystny wpływ kliniczny.

Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski.

 

Przyznana kwota finansowania:

209 986,00 zł

 

Czas realizacji:

2019-2022

Nauka

Kalendarz

Luty 2020