Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowe inhibitory ludzkiej topoizomerazy II

o działaniu przeciwnowotworowym

 

Preludium 15

 

Kierownik projektu:

dr Barbara Kaproń

 

Miejsce realizacji projektu:

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Tytuł projektu:

Nowe inhibitory ludzkiej topoizomerazy II o działaniu przeciwnowotworowym

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu kompleksową ocenę potencjału przeciwnowotworowego związków należących do grupy pochodnych tiosemikarbazydu oraz wytypowanie spośród nich kandydatów na lek przeciwnowotworowy.

 

W projekcie połączone zostaną metody komputerowo-wspomaganego projektowania leków, syntezy organicznej z metodami biologii molekularnej oraz badania na liniach komórkowych i zwierzętach.

 

Przyznana kwota finansowania:

209 558,00 zł

Nauka

Kalendarz

Styczeń 2020