Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opracowanie nowego modelu hierarchicznego markerów rokowniczych u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

– modelowe przygotowanie następnej generacji naukowców

 

Projekt pt. „Opracowanie nowego modelu hierarchicznego markerów rokowniczych u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową  modelowe przygotowanie następnej generacji naukowców” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych!”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III; Działania 3.3.

 

Celem projektu jest charakterystyka nowo opisanych mutacji w grupie 400 chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz szkolenia i warsztaty umożliwiające studentom zaprojektowanie i przeprowadzenie badań według światowych standardów oraz profesjonalną prezentację wyników na forum międzynarodowym.

Projekt realizowany jest przez grupę studentów w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Giannopoulosa.

Okres realizacji: 25.03.2016 r.  15.02.2017 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 266 500 zł.

Nauka

Kalendarz

Luty 2020