Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Leczenie naczyniaków wątroby metodami radiologii zabiegowej – udział studentów UMLubu w międzynarodowych konferencjach

Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polski oraz Unii Europejskiej

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (Działanie 3.3), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu: 

Leczenie naczyniaków wątroby metodami radiologii zabiegowej – udział studentów UMLubu w międzynarodowych konferencjach

 

Cel i planowane efekty

Celem projektu jest udział studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dwóch międzynarodowych konferencjach: “PAIRS 2023 Annual Congress – Advancing IR through Global Education”, „Global Embolization Symposium and Technologies 2023”.

Głównym założeniem projektu jest prezentacja doniesień naukowych dotyczących skuteczności leczenia naczyniaków wątroby przy użyciu chemoembolizacji. Chemoembolizacja naczyniaków wątroby to małoinwazyjny zabieg polegający na wybiórczym zacewnikowaniu tętnic zaopatrujących nowotwór i podaniu mieszaniny embolizującej zmniejszającej przepływ krwi. Prowadzi to do wyłączenie naczyniaków z krążenia, co skutkuje ich obumarciem. Doniesienia konferencyjne będą przygotowane na podstawie bazy danych z procedur chemoembolizacji naczyniaków wątroby przeprowadzonych w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wartość projektu:  77 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  64 895,60 PLN

Okres realizacji:  08/2022 – 06/2023

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023