Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Potencjalne biomarkery diagnostyczne i prognostyczne raka jelita grubego

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (Działanie 3.3), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu:  Potencjalne biomarkery diagnostyczne i prognostyczne raka jelita grubego.

 

Główne założenia i cel projektu

MicroRNA odgrywają bardzo istotną rolę zarówno w powstawaniu nowotworów, jak i zapobieganiu nowotworom poprzez ingerencję w różne szlaki sygnałowe.

Na podstawie przeglądu literatury wytypowano cząsteczki, które mogą mieć potencjalny związek ze stanem zaawansowania raka jelita grubego.

Celem badania była ocena wybranych mRNA i microRNA w komórkach pochodzących z raka jelita grubego oraz tkanki otaczającej guz, a także analiza zależności ekspresji microRNA z danymi klinicznymi pacjentów. Badania częściowo zrealizowano w ramach działalności SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej w Lublinie.

Uzyskane dane liczbowe względnego poziomu ekspresji wybranych microRNA w komórkach raka jelita grubego zostały skorelowane z danymi klinicznymi takimi: jak stopień zaawansowania nowotworu w skali TNM, płeć i wiek pacjenta. Uzyskane wyniki pozwalają lepiej poznać biologię komórek raka jelita grubego oraz poszerzają wiedzę dotyczącą patomechanizmu przerzutowania. Zmiany regulacji microRNA występują na wczesnych etapach choroby, dlatego te cząsteczki mogą być wykorzystywane jako klinicznie istotne biomarkery choroby do diagnozowania, prognozowania i przewidywania odpowiedzi na leczenie. Wyniki uzyskanych badań zostaną poszerzone o trzy wybrane cząsteczki microRNA.

Głównym założeniem projektu jest zaprezentowanie w/w wyników badań podczas międzynarodowej konferencji.

Celem projektu jest udział studentki kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w międzynarodowej konferencji: Global Meet on Cancer Research and Clinical Oncology GMCRCO2023, Osaka, Japonia.

 

Wartość projektu:  22 100,00  PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  18 625,87  PLN

Okres realizacji:  09/2022 – 06/2023

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023