Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną

w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej

 

OPUS 15

 

 

Kierownik projektu:

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

 

Miejsce realizacji projektu:

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Tytuł projektu:

Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej.

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania badawcze dotyczące znaczenia mikroflory w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Zidentyfikowano kilka mechanizmów niedoboru odporności towarzyszących rozwojowi i progresji CLL. W obecnym projekcie planowana jest analiza odwrotnej hipotezy, w której infekcje mogą być nie tylko konsekwencją, ale także mogą powodować rozwój lub progresję choroby.

 

Planowana jest analiza repertuaru receptorów komórek B (BCR) wraz z profilem mikroflory, który może być odpowiedzialny za stymulację antygenem, który stymuluje komórki CLL do proliferacji. W oparciu o wstępne wyniki u pacjentów pediatrycznych ocenie poddana zostanie klonalność limfocytów CD5+CD19+ otrzymanych z hipertroficznej tkanki migdałków dorosłych pacjentów w odniesieniu do repertuaru BCR pacjentów z CLL. Zarówno bezpośrednie sekwencjonowanie mikrobiomu, jak i odwrócone podejście immunologiczne, oparte na klonowaniu BCR, będą wykorzystywane do oceny epitopu rozpoznawanego przez specyficzne dla CLL BCR.

 

W badaniach funkcjonalnych dąży się do udowodnienia potencjału do stymulacji poszczególnych BCR, definiując w ten sposób alloantygeny, które mogą zainicjować białaczkę. Za cel postawiono również skorelowanie nowych molekularnych markerów prognostycznych z profilem mikrobiologicznym w przedziale jelitowym, gdzie dochodzi do interakcji między układem odpornościowym, a mikrobiomem pacjentów.

 

Przyznana kwota finansowania:

3 098 800,00 zł

 

Kontakt:

prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

Nauka

Kalendarz

Styczeń 2020