Uniwersytet Medyczny w Lublinie

CANALETTO – Badanie oddziaływania ligandów z receptorem β2 adrenergicznym zawieszonym w nanodyskach błon biologicznych

Tytuł projektu: Badanie oddziaływania ligandów z receptorem β2 adrenergicznym zawieszonym w nanodyskach błon biologicznych

EN: Binding studies on β2-adrenergic receptors embedded in lipid bilayer nanodiscs

Informacje ogólne: Projekt w ramach programu wymiany osobowej naukowców z Republiką Włoską „CANALETTO”

Koordynator: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak oraz dr Manuela Bartolini  

Jednostka realizująca: Zakład Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Department of Pharmacy and Biotechnology, University of Bologna

Okres realizacji: 2016 – 2018

Zakres współpracy:
Integracja wiedzy w kierunku rozwoju i zastosowania nowych narzędzi pozwalających na określenie molekularnych mechanizmów interakcji lek- receptor; połączenie symulacji modelowania molekularnego z nowymi technikami eksperymentalnymi badania GPCR i ich ligandów.

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023