Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ERAdicatPH – Zrozumienie pierwotnej hiperoksalurii typu 1 dla rozwoju nowatorskich opcji terapeutycznych

 

Tytuł projektu: Zrozumienie pierwotnej hiperoksalurii typu 1 dla rozwoju nowatorskich opcji terapeutycznych

EN: Understanding primary hyperoxaluria type 1 towards the development of innovative therapeutic strategies

Akronim: ERAdicatPH

Informacje ogólne: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego ERA-NET E-Rare-3

Nr umowy: ERA-NET-E-Rare-3/I/ERAdicatPH/03/2016

Kierownik projektu w UM w Lublinie: dr hab. Przemysław Sikora

Jednostka realizująca: Klinika Nefrologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii

Okres realizacji: 01.09.2016 -31.12.2018

Budżet projektu: 679 124 EUR

Dofinansowanie dla UM w Lublinie: 276 805,75 PLN

Opis projektu:

Celem projektu jest wykorzystanie dotychczasowych odkryć biologii molekularnej do stworzenia nowych opcji terapeutycznych w leczeniu chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1 (PH 1). Ma temu służyć m.in. stworzenie doświadczalnych modeli choroby. Zadaniem UM w Lublinie będzie współpraca z innymi ośrodkami  w ramach badań nad identyfikacją genetycznych i epigenetycznych modyfikatorów PH1 i ich potencjalnego znaczenia dla przebiegu choroby i jej leczenie przez zastosowanie wysokowydajnego sekwencjonowania genomu, a także zbierania i biobankowania próbek biologicznych od zidentyfikowanych i nowych pacjentów z PH 1.

Nauka

Kalendarz

Październik 2021