Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Współpraca na rzecz interdyscyplinarnych badań nad znaczeniem błony komórkowej w procesie nowotworzenia (Inter-PMem-Invest-Can)

 

 

Tytuł projektu: „Współpraca na rzecz interdyscyplinarnych badań nad znaczeniem błony komórkowej w procesie nowotworzenia”/„Cooperation for the Interdisciplinary Studies on the Importance of the Plasma Membrane in the Carcinogenesis Process”

 

Akronim: Inter-PMem-Invest-Can

 

Nazwa programu: Partnerstwa Strategiczne

 

Nr umowy: BPI/PST/2021/1/00003/U/00001

 

Lider Projektu: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Partnerzy projektu:

  1. University of Lausanne, Department of Oncology (UNIL), Szwajcaria
  2. Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (CIML), Francja

 

Kierownik projektu w UM w Lublinie: dr Tomasz Trombik

 

Jednostka realizująca: Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

 

Okres realizacji: 01.07.2022 – 30.06.2024

 

Wartość projektu: 1 332 630 PLN

 

Dofinansowanie dla UM w Lublinie: 829 496 PLN

 

Opis projektu: Projekt ukierunkowany jest na naukową współpracę UMLub z jednostkami z Francji (Centrum Immunologii Marseille-Luminy) i Szwajcarii (Departament Onkologii Uniwersytetu w Lozannie oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie). Realizacja wspólnych badań naukowych dotyczy molekularnych podstaw organizacji błony komórkowej i dynamicznych zmian jej składu w kontekście procesów rozwoju nowotworów, wykorzystując model raka skóry – czerniaka. Badania te skupiają się przede wszystkim na zrozumieniu funkcji białek transporterowych z rodziny ABCA i ABCG w procesach reorganizacji błony komórek nowotworowych prowadzących do przerzutowania.

 

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

 

 

 

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023