Uniwersytet Medyczny w Lublinie

RAMCIP – Robotic Assistant for MCI patients at home

 

Tytuł projektu: Robotic Assistant for MCI patients at home

Akronim: RAMCIP

Informacje ogólne: Projekt badawczy w ramach programu ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020 finansowany przez Komisję Europejską

Nr umowy: 643433

Kierownik projektu w UM w Lublinie: prof. dr hab. Konrad Rejdak

Jednostka realizująca: Katedra i Klinika Neurologii

Okres realizacji: 01.01.2015 -30.06.2018

Budżet projektu: 3 981 178 EUR

Dofinansowanie dla UM w Lublinie: 364 062,50 EUR

Strona projektu: www.ramcip-project.eu

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego robota będącego w stanie zapewnić aktywną  i dyskretną pomoc osobom w podeszłym wieku z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) w ich własnym domu w celu utrzymania samodzielności oraz  w podniesieniu jakości życia.

 

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2023