Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej

Flaga i godło Polski

 

Projekt pt. "Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej".

 

Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2019/1 na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

 

Wartość dofinansowania: 26 349 901,54 zł
Całkowity koszt projektu: 26 349 901.54 zł

Numer umowy o dofinansowanie: 2019/ABM/01/00061-00

Numer projektu: 2019/ABM/01/00061

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 - 30.06.2026

Budżet projektu: 26 349 901.54 zł

Partnerzy Projektu:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Lider Konsorcjum
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Sieć badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University London

Nauka

Kalendarz

Luty 2023