Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Informacje dla studenta i absolwenta - praktyki

Ważne informacje ogólne

Jeżeli planujesz ubieganie się o wyjazd ze stypendium Erasmusa, pierwsze kroki to:

 1. Odwiedzenie strony internetowej UM – zakładki Współpraca z Zagranicą i zapoznanie się z ofertą Programu Erasmus+ w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 2. Stypendium Programu Erasmus przyznaje się w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta. Praktyka może być praktyką:
  1. Obowiązkową – stanowi integralną część programu studiów UM. Student będzie miał zagwarantowane zaliczenie praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej jako równoważnej z okresem praktyk w kraju (praktyka zostanie wpisana do indeksu)
  2. Nieobowiązkową – chociaż nie jest integralną częścią studiów UM, zostanie uznana jako przynosząca odpowiednie efekty kształcenia (zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności) i jej odbycie zostanie uwzględnione w Suplemencie do Dyplomu.
 3. Miejsce praktyki – instytucja zapewniająca praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (27 krajów UE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Turcja). Studenci mogą odbywać praktyki zgodne z kierunkiem swoich studiów – w szpitalach, przedsiębiorstwach, aptekach, laboratoriach, itp. Nie można odbywać praktyk w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami (instytucje centralne UE i Narodowe Agencje programów UE) oraz w przedstawicielstwach dyplomatycznych własnego kraju (np. Ambasada Polska w Brukseli).
 4. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Kandydata oraz złożenie go wraz z zaświadczeniem/certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego lub języka kraju wybranej przez siebie instytucji. 
 5. Czas trwania praktyki: 2 do 3* miesięcy jednego roku akademickiego.
  UWAGA: Na praktyki mogą wyjechać absolwenci. Wyjazd może trwać od 2 do 12 miesięcy, jednak musi zakończyć się w terminie do 12 miesięcy od uzyskania statusu absolwenta. Procedura kwalifikacji i realizacji wyjazdów absolwentów jest analogiczna do wyjazdów studentów.

 

*Średni okres mobilności ze stypendium programu Erasmus+ to 2-3 miesiące. W sytuacji, gdy kandydat nie zakwalifikuje się na wyjazd ze stypendium, istnieje możliwośc wyjazdu ze stypendium "zerowym". Przy dłuższych pobytach (np 6 miesięcy) możliwy jest również wyjazd łączacy dofinansowanie z programu Erasmus (np 3 miesiące) oraz stypenium "zerowe" (pozostałe 3 miesiące)

 

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2020