Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy programu

UCZELNIANY KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+
prof. dr hab. Kamil Torres, MBA, MSc Clin Edu Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI PROGRAMU ERASMUS+

w roku akademickim 2020/2021

Wydział Lekarski prof. dr hab. Ewa Urbańska, Prodziekan
Wydział Lekarsko-Dentystyczny dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha
Wydział Farmacji prof. dr hab. Grażyna Biała, Dziekan
Wydział Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Beata Dobrowolska
Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki prof. dr hab. Jarogniew Łuszczki, Dziekan

 

Nauka

Kalendarz

Grudzień 2020