Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Podstawowe informacje

Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach programu Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni poprzez wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching assignments  STA).

 

Poniższe informacje opisują zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA).

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

 

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet Medyczny
w Lublinie ma podpisane umowy bilateralne uwzględniające możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów w wymiarze 8 godzin na tydzień.


Pobyt w uczelni zagranicznej powinien trwać min 2 dni  max 2 miesiące*. Nawet jeżeli pobyt trwa mniej niż 1 tydzień, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. W przypadku pobytów trwających dłużej niż 5 dni roboczych liczba godzin dydaktycznych zrealizowanych podczas pobytu jest proporcjonalnie większa.


Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobligowany do ustalenia planowanego programu dydaktycznego w zagranicznej uczelni (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.

Lista partnerów uczelni opublikowana jest w zakładce: Zestawienie umów w ramach programu Erasmus+.


Samo wypełnienie formularzy nie jest jeszcze jednoznaczne z wyjazdem. Realizacja wyjazdu jest możliwa po spełnieniu dwóch warunków łącznie:

  1. Po otrzymaniu potwierdzenia możliwości przyjęcia z uczelni partnerskiej (Letter of Intent) lub podpisanego Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement;
  2. Po otrzymaniu zgody na wyjazd w uczelni macierzystej – Uniwersytecie Medycznym; zgoda na wyjazd z finasowaniem z programu Erasmus+ lub z tzw. finansowaniem „zerowym”.

 

*Średnia liczba dni z dofinansowaniem to 5. W sytuacji, gdy kandydat nie zakwalifikuje się na wyjazd ze stypendium, istnieje możliwość wyjazdu ze stypendium "zerowym". Przy dłuższych pobytach (np. 10 dni) możliwy jest wyjazd łączący dofinansowanie z programu Erasmus (np. 5 dni) oraz stypendium "zerowe" (pozostałe 5 dni).

 

 

Nauka

Kalendarz

Wrzesień 2020