Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przyjmowanie gościa zagranicznego

Przyjmowanie gościa zagranicznego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie zasad przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych istnieje możliwość sfinansowania wizyty (diety, zakwaterowanie) z różnych źródeł UM poprzez złożenie formularza wniosku do Prorektora ds Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego. 

Nauka

Kalendarz

Wrzesień 2020