Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów

Kurs podsumowujący do stażu podyplomowego z medycyny ratunkowej 2015

Program kursu podsumowującego staż podyplomowy z medycyny ratunkowej:

 1. Podstawowe i zaawansowane zabiegi ratujące życie – wykłady:  2 godz., ćwiczenia: 4 godz.
 2. Postępowanie w stanach nagłych zagrożenia życia – wykłady: 2 godz.
 3. Pierwsza pomoc w urazach – wykłady: 2 godz.
 4. Postępowanie w wypadkach, katastrofach i sytuacjach szczególnych  wykład: 1 godz.
 5. Postępowanie w nagłych zatruciach   wykłady 2godz.
 6. Stany kardiologiczne wymagające szybkiej interwencji – wykłady: 1 godz.
 7. ITLS , stabilizacja złamań, zasady transportu pacjenta – ćwiczenia: 4 godz.
 8. Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci – ćwiczenia:  2 godz.

 

Dwudniowy kurs łącznie 10 godz. wykładów oraz 10 godz. ćwiczeń (ćwiczenia w 10-osobowych grupach).

 

Terminy kursu:

 1. 1-2 czerwca 2015 roku
 2. 22-23 czerwca 2015 roku
 3. 25-23 czerwca 2015 roku
 4. 1-2 września 2015 roku
 5. 3-4 września 2015 roku
 6. 10-11 września 2015 roku
 7. 21-22 września 2015 roku
 8. 24-25 września 2015 roku
 9. 28-29 września 2015 roku
 10. 1-2 pażdzienika 2015 roku
 11. 5-6 pażdzienika 2015 roku

 

Zgłoszenia na kurs przyjmuje lek. med. Tomasz Mitrut.

 

Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej

20-081 Lublin

ul Staszica 16

e-mail: chirurgiaurazowalublin@o2.pl

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Marzec 2017