Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nabór na specjalizację: Mikrobiologia

Nabór na specjalizację w MIKROBIOLOGII dla biologów i biotechnologów

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza nabór na specjalizację w MIKROBIOLOGII dla biologów i biotechnologów nie będących diagnostami laboratoryjnymi

 

I. Do specjalizacji może przystąpić:

  • osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra na kierunku biologia lub magistra inżyniera na kierunku biotechnologia, wykonująca co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji.
  • osoba, która posiada inne kwalifikacje (niż mgr lub mgr inżynier na kierunku biologia lub biotechnologia) wykonująca co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności  zawodowe zgodne z programem specjalizacji z mikrobiologii i uzyskała zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wydaną na jej wniosek.

 

II. Koszt specjalizacji jest uzależniony od ilości osób grupie:

  • 20-24 osobowa grupa - 3000 zł/semestr
  • 25-30 osobowa grupa - 2400 zł/semestr

 

III. Specjalizacja trwa 4 lata (48 miesięcy) i obejmuje kształcenie teoretyczne (kursy specjalizacyjne) oraz praktyczne – staże kierunkowe (koszt pokrywany z opłaty semestralnej).

 

IV. Osoba, która ukończy specjalizację w dziedzinie mikrobiologii będzie uprawniona do ubiegania się o uzyskanie tytułu diagnosty laboratoryjnego.

 

V. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do dnia 30 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego aktualnych, niżej wymienionych dokumentów:

  • wniosek o dopuszczenie do specjalizacji (druk załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia)
  • kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczona za zgodność z oryginałem,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (z uwzględnieniem okresu wymaganego do rozpoczęcia specjalizacji),
  • CV kandydata (z dopisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.”).

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 30 kwietnia 2016 roku na adres:  

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

ul. Chodźki 7

20-093 Lublin

z dopiskiem: Specjalizacja z Mikrobiologii

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Agata Mełgieś-Włodarczyk

tel. 81  448 51 24

e-mail: agata.melgies-wlodarczyk@umlub.pl

 

Pliki do pobrania

wniosek.pdf

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji

Kalendarz

Styczeń 2017


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...