Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ochrona radiologiczna pacjenta

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie informuje o ogłoszeniu naboru na kurs:

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

 

adresowany do:

 • lekarzy radiologów,
 • lekarzy wykonujących procedury z zakresu medycyny nuklearnej,
 • lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej,
 • lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego,
 • lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości,
 • fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne,
 • pielęgniarek uczestniczących w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej.

 

Terminy kursów:

 • 30.01. i 2.02.2018 (zgłoszenia do 25.01)
 • 12-13.02.2018 (zgłoszenia do 8.02)

 

Miejsce kursu: Aula Collegium Universum, ul. W. Chodźki 1

 

Koszt kursu: 220 zł + 140 zł opłata egzaminacyjna

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w kursie jest okazanie dowodu wpłaty. Należność należy przekazać na konto: 44 1020 3147 0000 8902 0084 6212 z dopiskiem ”ochrona radiologiczna pacjenta”

 

 

Formularze zgłoszenia na kurs (z wyraźnym określeniem grupy zawodowej) oraz kserokopie dowodów wpłaty należy przesyłać na adres

Ośrodka Kształcenia Podyplomowego

ul. Chodźki 7 20-093 Lublin

lub drogą e-mail: magdalena.skwarzynska@umlub.pl

z dopiskiem „ochrona radiologiczna pacjenta”

 

Wpłaty grupowe będą uwzględniane pod warunkiem dostarczenia do Ośrodka Kształcenia Podyplomowego list uczestników.

 

 

Osoby przystępujące do egzaminu, po ukończeniu kursu „ochrona radiologiczna pacjenta”, składają do komisji egzaminacyjnej:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Styczeń 2018