Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Psychologia kliniczna

Kierownik specjalizacji

prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud

tel.: +48814486862

e-mail: alicja.nasilowska-barud@umlub.pl

 

Asystent 

mgr Ewa Pawlikowska

tel.: +48814485123

e-mail: ewa.pawlikowska@umlub.pl

Pliki do pobrania

regulamin_akredytacja_ii.pdf

Regulamin organizacyjny

Specjalistyczne bloki szczegółowe

 1. Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych

  W sprawie kursów i staży z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych proszę kontaktować się z Panią prof. Alicją Nasiłowską-Barud.
   

więcej

 1. Psychologia kliniczna chorób somatycznych

W sprawie kursów i staży z psychologii klinicznej chorób somatycznych proszę kontaktować się z Panią prof. Alicją Nasiłowską-Barud.

 

 • ZAJĘCIA Z MODUŁU IV odbędą się w dniach 20-25 marca 2017 roku.
   Harmonogram
 • ZAJĘCIA Z MODUŁU V i VI odbędą się w dniach 03-07 kwietnia 2017 roku.
  Zajęcia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczną się od godziny 9:00 w sali 121, ul. Chodźki 7
   Harmonogram MODUŁ V
   Harmonogram MODUŁ VI

 

 

więcej

 

 1. Neuropsychologia kliniczna

  W sprawie kursów i staży z neuropsychologii klinicznej proszę kontaktować się z Panią mgr Jolantą Zaworą.
   

 Harmonogram Moduł V
 Harmonogram Moduł VI

 

 

więcej

 

 1. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

 

W sprawie kursów i staży z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży proszę kontaktować się z Panią dr hab. Marzeną Samardakiewicz.


Harmonogram kursów teoretycznych
Pobierz

 

 

 Harmonogram Kursu Specjalistycznego, Moduł V - kwiecień 2017

 

 

więcej

UWAGA!

Informujemy, że od nieterminowych wpłat będą naliczane odstetki.

 

UWAGA!

Porozumienie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ulicy Staszica 4 zostało rozwiązane. Proszę już nie umawiać się tam na staże.

 

UWAGA!

Porozumienie w dniu 31.12.2016 roku z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach zostało rozwiązane, więc nie mogą państwo umawiać się już na staże.

 

ZAMIAST STAŻU NA ODDZIALE NEUROCHIRURGII MOGĄ PAŃSTWO ODBYWAĆ STAŻ NA NEUROLOGII.

 

 

STAŻE

 

 1. Osoby specjalizujące się proszone są o bezpośredni kontakt ze wskazanymi opiekunami staży w celu ustalenia dogodnych terminów oraz o niezwłoczne przekazanie tych informacji do OKP (ewa.pawlikowska@umlub.pl),
 2. Uczestnicy specjalizacji odbywający staż poza jednostkami, z którymi nie zawarto porozumienia (po uprzednim podpisaniu porozumień) zobowiązani są do przekazania do OKP (ewa.pawlikowska@umlub.pl) miejsc i terminów praktyk oraz kontaktu telefonicznego do Opiekuna stażu,
 3. Uczestnik stażu zobowiązany jest przedstawić opiekunowi stażu aktualną książeczkę zdrowia oraz kopię zaświadczenia z zakładu pracy o odbytym szkoleniu BHP,
 4. Osoby rozpoczynające staż w SPSK nr 4 proszone są o okazanie opiekunowi stażu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia od lekarza zakładowego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa,
 5. Uczestnicy rozpoczynający staż w placówkach powinni niezwłocznie zgłosić do OKP (ewa.pawlikowska@umlub.pl) informację o terminie stażu, miejscu stażu oraz podać imię i nazwisko opiekuna stażu 
 6. Osoby, które zakończyły staż powinny niezwłocznie złożyć do OKP listy obecności.

 

 

Zaliczenie:

 1. Ostateczny termin zaliczenia staży z bloku podstawowego to 15 września 2015roku. Po tym terminie będą organizowane kursy z bloku szczegółowego, osoby które nie zaliczą staży z bloku podstawowego nie będą mogły uczestniczyć w tych kursach; co wynika z programu specjalizacji.
 2. Osoby, które zakończą blok podstawowy (kursy i staże) w terminie tj. do 14 maja 2015roku, mogą rozpoczynać staże z bloku szczegółowego od 15 maja 2015roku.
 3. Do 30 kwietnia 2015roku bardzo proszę wybrać jedną z niżej wymienionych ścieżek specjalistycznych:
 • psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych,
 • psychologia kliniczna chorób somatycznych,
 • neuropsychologia kliniczna,
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.


Ww. informację proszę przesłać na adres e-mail: ewa.pawlikowska@umlub.pl

 

Uprzejmie informujemy, że w karcie specjalizacji – Przebieg stażu kierunkowego – w kolumnie „Staż kierunkowy w zakresie” należy wpisywać nazwę stażu zgodną z programem specjalizacji.

 

Staż kierunkowy
w zakresie (nazwa stażu)

Moduł

Czas trwania

Pacjent psychiatryczny: specyfika zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; rola psychologa w zespole diagnostycznym oddziału psychiatrycznego.

I.  Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

1 m-c (4 tygodnie)

Pacjent psychiatryczny: kliniczna diagnoza psychologiczna.

II. Kliniczna diagnoza psychologiczna”

1 m-c (4 tygodnie)

Rola psychologa w diagnostyce i terapii chorób somatycznych.

IV. Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa

2 m-ce (8 tygodni)

Pacjent neurologiczny: specyfika zaburzeń neuropsychologicznych; rola neuropsychologa w zespole diagnostycznym oddziału neurologicznego.

V. Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne w populacji chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii – w ujęciu neuropsychologii klinicznej

1 m-c (4 tygodnie)

Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami pomiaru funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalno-osobowościowego.

VI. Ogniskowe zespoły zaburzeń behawioralnych (poznawczych, wykonawczych, emocjonalnych)

1 m-c (4 tygodnie)

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – podstawy.

IX. Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju

1 m-c (4 tygodnie)

 

1 m-c (4 tygodnie)

 

Pliki do pobrania

pk_karta_stazowa.doc

Przebieg Stażu Kierunkowego: Karta stażowa

lista_m_1.xlsx

Moduł I: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

lista_m_2.xlsx

Moduł II: Kliniczna diagnoza psychologiczna

lista_m_4.xlsx

Moduł IV: Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych - rola psychologa

lista_m_5.xlsx

Moduł V: Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne w populacji chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii - w ujęciu neuropsychologii klinicznej

lista_m_6.xlsx

Moduł VI: Ogniskowe zespoły zaburzeń behawioralnych

lista_m_9.xlsx

Moduł IX: Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Kwiecień 2017