Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Informacje ogólne

Ogłoszenie dla doktorantów kończących studia

Doktoranci kończący studia zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, al. Racławickie 1 (parter):

  1. Kartę zajęć z zaliczonym rokiem.
  2. Legitymację studencką.
  3. Wypełnioną kartę obiegową.
  4. Zaświadczenie z Dziekanatu o obronie pracy doktorskiej (jeżeli taka odbywała się).

 

Ww. dokumenty proszę dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia studiów lub obrony pracy. 

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Maj 2020