Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Informacje ogólne

Ogłoszenie dla doktorantów kończących studia

Doktoranci kończący studia zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym,  ul. W. Chodźki 19 (pok. 4, III piętro):

 1. Kartę zajęć z zaliczonym rokiem.
 2. Legitymację studencką.
 3. Wypełnioną kartę obiegową (druk do pobrania w pok. 4).
 4. Zaświadczenie z Dziekanatu o obronie pracy doktorskiej (jeżeli taka odbywała się).

 

Ww. dokumenty proszę dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia studiów lub obrony pracy. 

Ogłoszenie dla doktorantów rozpoczynających studia

W celu uzyskania legitymacji elektronicznej doktoranta należy złożyć w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym,  ul. W. Chodźki 19 (pok. 4, III piętro):

 

 1. Jedno aktualne zdjęcie w wersji elektronicznej (na adres: katarzyna.ozga@umlub.pl) zgodnie z wymaganiami do dowodu osobistego, posiadające następujące parametry:
  1. - format pliku: jpg.
  2. - nazwa zdjęcia: numer PESEL doktoranta.
  3. - wymiary: 237 x 296 pikseli.
  4. - rozdzielczość: 300 dpi.
  5. - wielkość pliku nie większa niż 50kB.

2. Dowód wniesienia opłaty za legitymację elektroniczną (17 zł) dokonany na indywidualne konto bankowe (w Wirtualnej Uczelni).

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Wrzesień 2017