Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stypendia

Stypendium doktoranckie i projakościowe

W dniach od 1 do 15 lutego 2018 będą przyjmowane w dziekanacie wnioski o przyznanie stypendium projakościowego dla doktorantów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym na okres styczeń-wrzesień 2018. Stypendia są przyznawane na podstawie Państwa osiągnięć naukowych z roku akademickiego 2016/17, a dla doktorantów I roku na podstawie wyników rekrutacji.

 

Wniosek nr 2A – składają doktoranci I roku

Wniosek nr 2   - składają doktoranci II, III i IV roku, którzy nie składali wniosków w pierwszym naborze (październik-grudzień 2017),

Wniosek 2B     - składają doktoranci II, III i IV roku, którzy składali wnioski w pierwszym naborze; do wniosku należy dołączyć aktualny wydruk z bazy danych publikacji naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzony przez pracownika biblioteki.

Pliki do pobrania

zal_zr_92_2017_regulamin-stypendialny.pdf

Zarządzenie Rektora nr 92/2017 z dn. 14-08-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Maj 2018