Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne w ZUS (podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210 poz. 2135 z późn. zm.)

 

Doktoranci są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego:

  • przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,
  • przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie),
  • samodzielnie (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
  • przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców np. rodzice nie żyją).


W celu zgłoszenia przez Uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranci powinni udać się do Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym (ul. Chodźki 19, pok. 4, III piętro).


Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po ukończeniu studiów doktoranckich lub w momencie skreślenia z listy doktorantów.

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Wrzesień 2020