Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stypendia

Stypendium doktoranckie i projakościowe

Pliki do pobrania

zalacznik_zr_71_regulamin-styp-dokt-1.pdf

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

zr_71_2016_stypendium-doktoranckie_zwiekszenie-stypendium.pdf

Zarządzenie Nr 71/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowe j na dofinansowanie zada ń projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

zalacznik_nr_1.doc

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku UM w Lublinie

zalacznik_nr_1a.doc

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II, III i IV roku UM w Lublinie

zalacznik_nr_2.doc

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów II, III i IV roku UM w Lublinie

zalacznik_nr_2a.doc

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów I roku UM w Lublinie

zalacznik_nr_2b.doc

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów II, III i IV roku UM w Lublinie

zalacznik_nr_3.doc

Załącznik nr 3 do Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich UM w Lublinie

zalacznik_nr_3a.doc

Załącznik nr 3A do Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich UM w Lublinie

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Wrzesień 2017