Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wewnętrzne akty prawne

Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie

Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

Wykaz certyfikatów zwalniających kandydata z egzaminu z j. angielskiego

Wykaz certyfikatów zwalniających kandydata na studia doktoranckie z egzaminu z j. angielskiego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Ocena projektu badawczego

Ocena projektu badawczego i egzaminu kwalifikacyjnego Kandydata na studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2017/2018

Ocena dorobku naukowego Kandydata na studia doktoranckie

Ocena dorobku naukowego Kandydata na studia doktoranckie

Arkusz oceny punktowej kandydatów na studia

Arkusz oceny punktowej kandydatów na studia doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zgoda opiekuna naukowego

Zgoda opiekuna naukowego

Uchwała Senatu w sprawie przyznania limitu miejsc na Studia Doktoranckie

Uchwała Senatu w sprawie przyznania limitu miejsc na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Karta uczestnictwa

Załącznik do regulaminu na rok 2017/2018

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Kwiecień 2018