Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Analityka medyczna - niestacjonarne

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Wymagane dokumenty

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  2. Suplement (dotyczy tylko osób kończących studia od roku akademickiego 2004/2005).
  3. Kserokopia indeksu (dotyczy osób nie posiadających suplementu).
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Fotografia (4x3).
  6. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób pracujących).
  7. Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe.

 

Powyższe dokumenty prosimy przesyłać drogą pocztową z dopiskiem „Studia Podyplomowe” na adres Dziekanatu do dnia 15 sierpnia 2016 roku:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Collegium Universum

ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

e-mail: dziekanat.analityka@umlub.pl

 

 

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Marzec 2017