Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Analityka medyczna - niestacjonarne

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej ogłasza nabór na ostatnią edycję Studiów Podyplomowych ANALITYKA MEDYCZNA 2017-2019.

 

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać na adres Dziekanatu WFzOAM listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 18 sierpnia 2017 roku z dopiskiem: studia podyplomowe.

 

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  2. Suplement (dotyczy tylko osób kończących studia od roku akad. 2004/05).
  3. Kserokopia indeksu (dotyczy osób nie posiadających suplementu).
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Fotografia (4x3) – podpisana na odwrocie.
  6. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób pracujących).
  7. Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe – uzupełniony drukowanymi literami.

 

 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Collegium Universum

ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

dziekanat.analityka@umlub.pl

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Czerwiec 2017