Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena - niestacjonarne

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

UWAGA!

REKRUTACJA TRWA – ZAPRASZAMY

 

Planowane terminy zjazdów w roku akademickim 2016/2017:

8-9 października, 22-23 października
5-6 listopada, 19-20 listopada
3-4 grudnia, 17-18 grudnia
14-15 stycznia, 28-29 stycznia 2017 r.

 

 

 Wymagane dokumenty

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą możliwe xero).
  2. Dwie fotografie (3cm x 4cm).
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Podanie

 

Powyższe dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 1
20-093 Lublin
III piętro, pokój 352

 

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Minimalna liczba uczestników: 20 osób.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł (płatna przed rozpoczęciem zajęć po uzyskaniu informacji e-mail) – na poniższy rachunek bankowy.

Bank PKO BP 79 1020 3147 0000 8902 0085 6252

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

z dopiskiem: Studia podyplomowe-Promocja i profilaktyka zdrowotna  2016/2017

Informacje i zapisy
tel./fax. +48 81 448 61 70 (71) w godz.  8:00 –  13:00 (poniedziałek – piątek)
e-mail: zwir@umlub.pl 

Pliki do pobrania

kwestionariusz_2016.doc

Kwestionariusz

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Maj 2017