Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Akty prawne

Wewnętrzne akty prawne

 1. Zarządzenie Rektora nr 118/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 2. Zarządzenie Rektora Nr 123/2015 z dnia 15 października 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 3. Zarządzenie Rektora Nr 22/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych.

 4. Zarządzenie Rektora Nr 151/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania.

 5. Zarządzenie Rektora nr 67/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 6. Zarządzenie Rektora nr 25/2013 z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 7. Zarządzenie Rektora nr 16/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia ankiet dotyczących procesu kształcenia i zasad hospitacji zajęć dydaktycznych.
  Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 16/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku.
 8. Zarządzenie Rektora nr 3/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 9. Uchwała Nr XXX/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 10. Zarządzenie Rektora nr 41/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zarządzania Jakością Kształcenia.
 11. Uchwała Nr CDVI/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr CCCLXIX/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 12. Uchwała Nr CCCLXIX/2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 13. Uchwała Nr CLXXX/2010 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr CXCVI/2008 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 14. Uchwała Nr CXCVI/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 15. Zarządzenie Rektora nr 37/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku zmieniające załącznik do Zarządzenia nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Wrzesień 2019