Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stypendia na rok akademicki 2020/2021

Stypendium rektora dla studentów oraz stypendium rektora dla doktorantów

Studenci/doktoranci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla studentów lub o stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021 zobowiązani są do złożenia dokumentów w Dziale Spraw Socjalnych Studentów (DSSS):
 

  1. Wniosek o przyznanie 
    1. stypendium rektora dla studentów (Załącznik nr 6)
    2. stypendium rektora dla doktorantów (Załącznik nr 6A)
    3. stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego (Załącznik nr 6B),
  2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w Regulaminie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach nr 6, 11 lub załącznikach nr 6A, 11A.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Kwiecień 2021