Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kontakt

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 127/2022 oraz Zarządzaniem Rektora Nr 104/2014 skargi i wnioski,

o których mowa w w/w Zarządzeniach, można składać w Pokoju Obsługi Studenta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30

 

 

 

Sekcja ds. Obsługi Studentów Polskojęzycznych

Kierownik

pok. 4

Marta Jakimiak

tel.: +48 81448 6309

e-mail: marta.jakimiak@umlub.pl

Pokój Obsługi Studenta
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30

pok. 11

Ewelina Chęckiewicz

tel. + 48 81448 6304

e-mail: pos@umlub.pl

 

 

Kierunek lekarski:
- stacjonarne
- niestacjonarne

I rok

pok.4

Anna Marciniak-Tarkowska

tel.: +48 81448 6303

e-mail: anna.marciniak-tarkowska@umlub.pl

II rok pok.4

Izabela Buczkowska

tel.: +48 81448 6303

e-mail: izabela.buczkowska@umlub.pl

III rok pok.12

Małgorzata Łukasik

tel.: +48 81448 6308

e-mail: malgorzata.lukasik@umlub.pl

IV rok pok.12

 Katarzyna Łuka

tel. +48 81 448 6306

e-mail: katarzyna.luka@umlub.pl

V rok

pok.12

Agata Teterycz

tel.: +48 81448 6306

e-mail: agata.teterycz@umlub.pl

 

VI rok

pok.12

Magdalena Daniewska

tel.: +48 81448 6306

e-mail: magdalena.daniewska@umlub.pl

 

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2023