Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przewodnik dla studentów I roku

IMMATRYKULACJA

 

Uroczystość  Immatrykulacji, czyli przyjęcie Państwa w poczet studentów Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie, odbędzie się 8 października 2022r. w Auli  Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4 o godz. 10.00.

 

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA:

 

Na Portal Studenta zostaną przesłane dokumenty, które będą zbierane podczas uroczystości Immatrykulacji. Prosimy o ich wydrukowanie, wypełnienie i czytelne podpisanie. Druki zamieszczamy również poniżej:

 

Ślubowanie

Kodeks Honorowy

Klauzula Rodo

Oświadczenie ST

Oświadczenie NST

Formy komunikacji z Dziekanatem :

Ważne sprawy organizacyjne dla I roku:

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Listopad 2022