Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przydatne informacje dla studentów

Informacja odnośnie przeniesienia studentów ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z paragrafem 13 punkt 3 Regulaminu studiów termin składania wniosków w sprawie przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne upływa ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 15.02.2022 r.

 

Zgodnie z paragrafem 13 ust. 6 zamieszczamy informację o listach rankingowych studentów, którzy złożyli wnioski o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne wraz z uzyskaną przez nich średnią ocen z dotychczasowego toku studiów.

 

Stosownie do postanowień § 13 ust. 1  i ust. 3  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXII/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2021 roku, student studiów niestacjonarnych może zostać przeniesiony na ten sam kierunek studiów stacjonarnych w ramach limitu wolnych miejsc, przeniesienie może nastąpić z początkiem roku akademickiego/semestru, najwcześniej po ukończeniu II roku studiów.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2022