Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przydatne informacje dla studentów

Informacja odnośnie przeniesienia studentów ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu Studiów termin składania wniosków w sprawie przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne upływa ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. 21.09.2022 r.

 

Zgodnie z paragrafem §13 ust. 6 zamieszczamy informację o listach rankingowych studentów, którzy złożyli wnioski o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne wraz z uzyskaną przez nich średnią ocen z dotychczasowego toku studiów.

 

Wzory umów na praktyki realizowane poza jednostkami UM

oraz  W przypadku realizacji praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie al. Kraśnicka 100, Lublin, proszę pobrać poniższy wzór umowy:

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2022