Uniwersytet Medyczny w Lublinie

System FRONTDESK

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy studentem a dziekanatem zachęcamy Państwa do korzystania z systemu FRONTDESK

System ten wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i umożliwia min. złożenie podania oraz zawnioskowania o mLegitymację

 Instrukcja logowania i zakładania konta do aplikacji FRONTDESK

W celu użytkowania komunikatora niezbędne  jest posiadanie adresu mailowego: numer_indeksu@student.umlub.pl

  1. Wchodzimy na stronę pod adresem: https://e-csm.umlub.pl
  2. Wybieramy spośród dostępnych narzędzi wsparciadydaktyki system FRONTDESK https://frontdesk.umlub.pl/
  3. W celu zarejestrowania konta podajemy: pierwsze imię, drugie imię, nazwisko oraz adres e-mail w domenie umlub.pl, następnie potwierdzamy poprzez kliknięcie„rejestruj”
  4. Aby się zalogować wpisujemy adres e-mail podany podczas rejestracjii potwierdzamy klikając „dalej”
  5. Automatycznie zostanie wysłany jednorazowy token na Państwa adres e-mail. Token należy wpisać w miejscu „wprowadźtoken” i potwierdzić klikając „zaloguj”
  6. Po zalogowaniu pojawia się menu gdzie należy wybrać: rodzaj studiów, wydział, kierunek, rok,cykl studiów oraz numer albumu, następnie klikamy „zatwierdź” i pojawi się główne okno aplikacji Frontdesk gdzie możemy założyć nową sprawę
  7. 81 448 5943 lub pisząc na adres e-mail: system_frontdesk@umlub.pl

 

 

 

System jest dostępny pod adresem: frontdesk.umlub.pl

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Listopad 2022