Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ankiety - Informacje

Informujemy, że ankiety ewaluacji jakości kształcenia dla studentów dostępne są w module Portal studenta na indywidualnym koncie studenta. Dziękujemy za ich wypełnienie.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Listopad 2022