Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wzory umów na praktyki realizowane poza jednostkami UM

W przypadku realizacji praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie al. Kraśnicka 100, Lublin, proszę pobrać poniższy wzór umowy:

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2023