Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia została powołana 20 grudnia 2019 roku Zarządzeniem Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Skład osobowy Komisji:

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie wchodzą:

 

PRZEWODNICZĄCY:

Prof. dr hab. Anna Gumieniczek – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

 

CZŁONKOWIE:

  1. Prof. dr hab. Grażyna Biała
  2. dr hab. Zbigniew Marzec
  3. dr hab. Monika Pitucha
  4. dr Agnieszka Korga-Plewko
  5. dr Beata Paw
  6. mgr farm. Katarzyna Lipska
  7. Michał Gil
  8. Michał Lawenda
  9. mgr Katarzyna Słowik     

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2020