Uniwersytet Medyczny w Lublinie

WKDJK WFzOAM (2011/2012)

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Farmacja

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Farmacja - rok akademicki 2011/2012

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Analityka Medyczna

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Analityka Medyczna - rok akademicki 2011/2012

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013: Analityka medyczna

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013. Studia podyplomowe: Analityka medyczna

Raport oceny funkcjonowania Dziekanatu

Raport oceny funkcjonowania Dziekanatu - 2011 r.

Raport oceny funkcjonowania Dziekanatu

Raport oceny funkcjonowania Dziekanatu - 2010 r.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2020