Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

15.02.2019

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na semestr letni 2018/2019 dla studentów i doktorantów


Uprzejmie informujemy, że studenci i doktoranci rozpoczynający studia w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 mogą przystąpić do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków...
18.03.2019

Praktyki wakacyjne w Japonii dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Zapraszamy studentów IV i V roku do udziału w 2-tygodniowych praktykach wakacyjnych w Japonii...
18.03.2019

Praktyki wakacyjne w Gruzji dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Uwaga studenci! Praktyki wakacyjne w Gruzji - Tbilisi State Medical University
18.03.2019

Wyniki z dodatkowych prac WKS/KS do dnia 15 marca 2019 roku


Poniżej przedstawiamy wyniki z dodatkowych prac komisji stypendialnych do dnia 15 marca 2019 roku...
15.03.2019

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad i turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin


Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok akademicki należy składać w terminie od 1 do 31 marca w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin...
1  2  3  4  5    

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Marzec 2019